1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
مشروح خبر


نصب60هزار مخزن مکانیزه جمع آوری پسماند در شهر/11ایستگاه انتقال میانی پسماند در پایتخت فعال هستند

حسن کریمیان در گفت و گو با شهرنوشت با اشاره به اینکه تفکیک پسماندها و کم حجم سازی آنها در مبدا را می توان به عنوان یکی از مهم ترین مراحل مدیریت پسماند در شهر تهران عنوان کرد، افزود: مهمترین مزیت این موضوع را می توان در جلوگیری از ترکیب پسماندهای خشک ارزشمند همچون کاغذ و مقوا با پسماندهای تر که نتیجه آن افزایش قابلیت بازیافت پسماندهای خشک است بیان کرد که کاهش هزینه های مصرف سوخت و آلودگی هوا به واسطه جلوگیری از انتقال پسماندهای خشک به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه از جمله نقاط مثبت این طرح است.
وی با اشاره به بازگشت مجدد این مواد به چرخه مصرف و جلوگیری از فشار بر منابع اولیه گفت: جلوگیری از اختلاط پسماندهای خطرناک به جریان تولید کمپوست در مجتمع آرادکوه باعث می شود، هر شهروند تهرانی بتواند به 3 طریق پسماندهای خشک تفکیک شده را جهت پردازش و بازیافت در اختیار پیمانکاران جمع آوری پسماند شهرداری تهران قرار دهد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ادامه درباره این روش ها اظهار داشت: تحویل هفتگی پسماندهای خشک تفکیک شده به پیمانکاران مجهز به خودروهای ملودی دار، تحویل پسماندهای خشک تفکیک شده به غرف بازیافت مستقر در نقاط مختلف شهر و همچنین قرار دادن پسماندهای خشک تفکیک شده در مخازن آبی رنگ مکانیزه نصب شده در معابر و خیابان ها از جمله این روش هاست.
وی درخصوص اینکه پسماندهای خشک تفکیک شده شهروندان پس از جمع آوری به ایستگاه های تفکیک پسماند خشک در مناطق 22 گانه ارسال شده است و در آنجا توسط نیروی انسانی و دستگاه های موجود تفکیک و جداسازی می شوند، ادامه داد: پسماندهای خشک ارزشمند همچون کاغذ، مقوا، لاستیک، پلاستیک، ظروف پت، شیشه، فلزات و... پس از جداسازی، فشرده شده و جهت بازگشت به چرخه تولید و مصرف به واحدهای صنعتی بازیافت ارسال می شوند.
کریمیان با بیان اینکه به رغم تمامی اقدامات صورت گرفته و همکاری بسیاری از شهروندان، باز هم مقدار قابل توجهی از پسماندهای خشک و تر در محل تولید با یکدیگر مخلوط شده و به صورت روزانه درون یکی از 60 هزار مخزن مکانیزه نصب شده در سطح شهر تهران قرار می گیرند، اضافه کرد: پسماندهای مخلوط موجود در این مخازن به صورت روزانه توسط ناوگان مکانیزاسیون خدمات شهری جمع آوری و پس از تکمیل ظرفیت خودروها، پسماندهای بارگیری شده به 11 ایستگاه انتقال میانی خدمات شهری انتقال می یابند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه در ایستگاه های انتقال میانی، پسماند موجود در خودروهای مکانیزه به درون مخازن بزرگتر «سمی تریلی» ها تخلیه شده و فشرده می شوند، ادامه داد: سمی تریلی ها نسبت به خودروهای مکانیزه با ظرفیت 4 تا 6 تن از ظرفیت بارگیری بیشتری به میزان 18 تا 20 تن برخوردار بوده و جهت انتقال پسماند از ایستگاه های انتقال میانی به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین خودروهای مکانیزه پس از تخلیه بار خود مجددا جهت جمع آوری پسماند موجود در مخازن به سطح شهر باز می گردند.
 


1393/9/25 9:53:0|print

گروه خدمات شهری: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از وجود 60 هزار مخزن مکانیزه جمع آوری پسماند در سطح شهر تهران خبر داد.
!-- Tmicto -->