1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
مشروح خبر

اعضاء شورا سه شنبه ایرادات فرمانداری را بررسی می کند
اعتراض فرمانداری به ماده ۵ مصوبه محرک اقتصادی

اعضای شورای شهر تهران اعتراض هئیت تطبیق فرمانداری به ماده ۵ مصوبه محرک اقتصادی که درباره تعیین و تکلیف املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ است را جهت بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.

اعتراض فرمانداری به ماده ۵ مصوبه محرک اقتصادی
1399/2/28 10:26:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، پیش از ورود به دستور جلسات دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر تهران محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه لایحه محرک اقتصادی دو هفته گذشته در صحن شورای شهر به تصویب رسید و ١۵ اردیبهشت ماه به فرمانداری ابلاغ شد، گفت: امروز آخرین روزی بود که فرمانداری باید نظر خود را درباره این مصوبه اعلام می کرد بنابراین نامه فرمانداری صبح به دستم رسید.

 رییس شورای شهر تهران با تاکید براینکه در نامه فرمانداری تهران تمام مواد مصوبه به غیر از ماده ۵ مورد قبول قرار گرفته است، اضافه کرد: به دلیل عجله شهردار تهران خواسته شده موضوع امروز در همین جلسه به بحث گذاشته شود.

ماده پنج لایحه محرک اقتصادی شهرداری تهران در شرایط کرونا بدین شرح است: «به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به توافق و تعیین و تکلیف املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ که با ضوابط  طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج بر مبنای تصویب در کمیسیون ماده پنج با شورای عالی شهرسازی و معماری منطبق بوده و نیز اصول فنی و بهداشتی و .«شهرسازی را رعایت نموده باشند و با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام کند

 در ادامه برخی از اعضای شورای شهر تهران نظرات خود را در این باره اعلام کردند، هاشمی تاکید کرد که این مصوبه می تواند در جلسه روز سه شنبه -30 اردیبهشت-مورد بررسی قرار گیرد.

 در نهایت بررسی اعتراض فرمانداری به ماده ۵ مصوبه محرک اقتصادی جهت بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد تا پس از بررسی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر مطرح و بررسی شود.

خبرنگار: الهه خانی

!-- Tmicto -->