1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر


لزوم بارگذاری اطلاعات سلامت شهروندان در سایت شهرداری

اطلاعات دموگرافیک وضعیت سلامت شهروندان برای دسترسی عموم در سایت شهرداری بارگذاری شود.

 لزوم بارگذاری اطلاعات سلامت شهروندان در سایت شهرداری
1399/2/28 10:21:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت در جریان دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری نسبت به درج نشدن اطلاعات دموگرافیک وضعیت سلامت شهروندان در سایت شهرداری گفت: در راستای بند 3 ماده 68 برنامه 5 ساله سوم شهر تهران، شهرداری مکلف شده تا نسبت به احصاء اطلاعات دموگرافیک مرتبط با وضعیت سلامت شهروندان و بارگذاری اطلاعات فوق در سامانه و تولید اطلاعات موردنیاز برنامه‌های مدیریتی شهری اقدام کند.

 

او اضافه کرد: علیرغم  یادآوری و تذکر کتبی، طی نامه تا کنون نسبت به انتشار اطلاعات دموگرافیک موجود در سایت موجود در سایت شهرداری اقدام نشده است.

 

رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد که تا هرچه سریع‌تر اطلاعات موردنظر برای دسترسی عموم در سایت شهرداری بارگذاری شود.

خبرنگار: الهه خانی

!-- Tmicto -->