1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر


لزوم انتخاب پروژه های توسعه محلی با مشورت شورایاران

 لزوم ارائه صورتجلسه تعیین و انتخاب پروژه های توسعه محلی متضمن نظر شورایاران محلات با استناد به تبصره متمم بودجه سال 1398 شهرداری تهران موضوعی بود که رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران بر آن تاکید کرد.

لزوم انتخاب پروژه های توسعه محلی با مشورت شورایاران
1399/2/28 10:18:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی از انتظارات مردم از شورای شهر، تلاش در مسیر بهبود کیفیت زندگی و ایجاد زمینه مشارکت شهروندان در اداره امور محلات شهر است، گفت:  شورای پنجم با درک صحیح این مسئله تلاش کرد تا گام هایی در مسیر «بودجه ریزی مشارکتی» و ارتقاء نقش مردم در بودجه ریزی را برای جامه عمل پوشاندن به هدف «بودجه برای مردم» بردارد.

 

او با بیان اینکه در این مسیر تبصره 41 (الحاقی) در متمم بودجه سال 1398 شهرداری تهران با رای اعضاء شورا به تصویب رسید، اضافه کرد: بر اساس تبصره 41 (الحاقی) متمم بودجه ؛ شورای شهر تهران مصوب کرد تا «با استفاده از ظرفيت و توان شوراياران منتخب در بودجه‌ريزي براي حل مشكلات محله، مبلغ هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (1.750.000.000.000 )ريال از محل رديف اعتباري جديد با عنوان «اعتبارات توسعه محلي» جهت اجراء پروژه‌ها و فعاليت‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي كوچك مقياس موثر در حل مشكلات محله و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان را با اخذ نظر شوراياران محله در اجراي سند توسعه محله هزينه کند.

 

فراهانی با بیان اینکه شهرداري مكلف است صورتجلسه تعيين و انتخاب اين پروژه ها را به ستاد هماهنگي شوراياري ها و كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ارائه کند، عنوان کرد: علی رغم پایان سال مالی و خاتمه اجرای بودجه سال 1398 و انتشار اخباری در خصوص افتتاح برخی از پروژه های محلی که از این محل تامین اعتبار شده اند، متاسفانه صورتجلسات مربوط به تعیین و انتخاب این پروژه ها به شورا ارائه نشده است.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه  این عدم اقدام می تواند زنگ خطری بر نادیده گرفتن و بی توجهی به نظرات شورایاران باشد، افزود: انتظار دارم با مشارکت و تعامل با شورایاران عزیز زمینه های توسعه محلی محلات تهران فراهم شود. امیدوارم با اقدام به موقع و موثر شهردار تهران به جلب مشارکت هر چه بیشتر همشهریان به ویژه شورایاران شاهد تحقق تهران؛ شهری برای همه باشیم.


خبرنگار: الهه خانی

!-- Tmicto -->