1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

شهردار منطقه یک:
ملک های دانه درشت و قابل احصاء در شمال تهران شناسایی می شود

داره اجرای احکام با همه توان املاک دانه درشت و قابل احصاء را شناسایی کند تا با مصوبه شورای شهر و فرمانداری که به شهرداری اجازه می دهد بر روی آراء ماده صد توافق داشته باشد بتواند درآمد شهرداری را با استفاده حداکثری از این لایحه ارتقاء دهد.

  ملک های دانه درشت و قابل احصاء در شمال تهران شناسایی می شود
1399/2/27 17:42:0|print

به گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛ سید حمید موسوی شهردار این منطقه در جلسه شورای مدیران منطقه با بیان این مطلب فوق گفت: در سال 99 در حوزه شهرسازی باید با برنامه ای جلو برویم که ما را در مورد بحث درآمد، میزان صدور پروانه و پایان کار، کاهش زمان صدور و عدم رسوب پرونده ها در شهرسازی و توسعه شهری برای ساخت شهری زیبا و مدرن کمک کند و رضایتمندی مراجعان را ارتقاء دهد.

او افزود: نیروهای سازمانی در حوزه شهرسازی تقویت و بستر تخلف ها را خشک کنیم و بر دو بخش صدور پروانه، پایان کار و درآمد از یک سو و وجه شهرسازانه شهر با تکیه برطرح های توسعه شهری توجه بیشتری کنیم.
موسوی تصریح کرد: مقوله توسعه شهری در مقیاس های کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت، طرح های موضوعی ، موضعی ،تحول گرا و ... با رویکرد تفریحی، تفرجگاهی و ارتقای خدمات مورد توجه باشد.
موسوی افزود: بحث های کمیسیون ماده 5 و سرمایه گذاران منطقه باید با اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا هم طرح های خلاقانه و شهرسازانه را در آن استقرار دهیم و هم درآمد را ارتقاء دهیم.
او اجرای مدهای جدید حمل و نقلی، خط آسمان، تراکم ، توده گذاری را از دیگر مواردی دانست که باید شهرسازی روی آن ورود کند و از حالت منفعل به یک شهرسازی فعال تبدیل شود.

!-- Tmicto -->