1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

بسته محرک اقتصادی چه تاثیری بر درآمدهای شهرداری دارد؟/6
امانی: نقدینگی باید به بخش TOD هدایت شود

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران معتقد است در راستای تصویب لایحه محرک اقتصادی توسعه طرح های TOD(توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی)می تواند راهگشای شهرداری تهران باشد.

امانی: نقدینگی باید به بخش TOD هدایت شود
1399/2/29 11:49:0|print

شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با شهرنوشت با اشاره به تاثیر تصویب لایحه محرک اقتصادی بر درآمد شهرداری تهران گفت: لایحه‌ محرک اقتصادی در ابتد به صورت دو فوریت و بعد یک فوریت به صحن آمد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید، البته من معتقد نیستم که این لایحه می تواند سرنوشت شهرداری را می‌تواند متحول کند. 

او ادامه داد: بخشی از این لایحه بخشودگی بود برای اینکه شهروندانی که در زمان کرونا شرایط بسیار سختی را پشت‌سر می‌گذارند؛ بتوانند با یک فاصله زمانی دیرتر حقوق و عوارض شهرداری را بپردازند. 

عضو کمیسیوخن عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: بخش دیگری از این لایحه به 200 هزار هزار میلیارد نقدینگی موجود در کشور اشاره می کرد، براساس نظر کارشناسان کمیسیون‌های تخصصی این نقدینگی  می‌تواند به بخش مسکن و TOD  (توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی) هدایت شود.


امانی با بیان اینکه پیگیری اجرایی شدن TOD رویکرد مهمی است که در شورای پنجم دنبال می شود، گفت: اجرای طرح های TOD محور سرمایه مردم را برای تحصیل ثروت سمت و سو می دهد و هم بر بازارهایی توسعه شهری مبتنی‌ بر حمل‌ونقل عمومی که تاکید شورای پنجم است اهتمام می ورزد، این اقدامات می‌تواند گره‌گشای شهرداری باشد.

خبرنگار: الهه خانی

!-- Tmicto -->