1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
مشروح خبر

مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران
آغاز مراحل اجرایی ارزیابی و مصاحبه‎های تخصصی با داوطلبان ذیحسابی شهرداری

با توجه به فراخوان جذب ذیحساب از مجموعه کارکنان رسمی شهرداری تهران، مصاحبه تخصصی با 202 نفر از ثبت نام شدگان به در حال انجام است.


آغاز مراحل اجرایی ارزیابی و مصاحبه‎های تخصصی با داوطلبان ذیحسابی شهرداری
1399/2/27 10:5:0|print

به گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی  معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، محمدرضا زارعلی مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران، با بیان این که پیش از این فراخوان جذب ذیحسابان شهرداری تهران از طریق پرتال داخلی Tehran.iri اعلام و ثبت نام داوطلبان انجام شده بود، افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه بررسی و پایش فرمهای ارسالی که تعداد آن ها به 202 نفر میرسید آغاز و افراد واجد شرایط جهت مصاحبه تخصصی فراخوانده شدند.

او با اشاره به انجام مصاحبههای تخصصی با منتخبان ادامه داد: مصاحبههای تخصصی در موضوعات مرتبط در حوزه امور پیمانکاران، دفاتر، قوانین شهرداری، مالی، حسابداری، امور مالیاتی، بیمه، قانون تجارت توسط تیم خبره در حوزه ذیحسابی انجام می شود.

 به گفته زارعلی موارد امتحانی این مصاحبهها شامل قانون معاملات شهرداریها، قانون مناقصات و مزایدهها، آییننامهها، پول شویی، بودجهریزی عملیاتی، حسابرسی حرفهای، ذیحسابی و مدیریت رفتار سازمانی است که شرکت کنندگان مطابق برنامهریزی از پیش تعیین شده در پنلهای مربوطه شرکت کرده و مورد ارزیابی تخصصی و فنی قرار می گیرند.

مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران، هدف از برگزاری این فراخوان را توسعه عدالت سازمانی و شناسایی استعدادهای برتر برشمرد و اضافه کرد: در انتصابات به ویژه در حوزه مهم ذیحسابی، شایسته گزینی و جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرسنل داخلی شهرداری تهران از دیگر اهداف مدیریت شهری است که با این شیوه به دنبال آن هستیم.

!-- Tmicto -->