1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

شهرداری ها و دیپلماسی شهری/8
محمدرضا محبوب فر: تحریم، مانع دیپلماسی شهری نیست

شهرنوشت: تحریم، مانع دیپلماسی شهری نیست و شهر تهران می تواند بدون ملاحظات سیاسی به ارتباط متقابل با شهرهای مطرح دنیا و تبادل دانش و فناوری در حوزه مدیریت شهری بپردازد.

محمدرضا محبوب فر: تحریم، مانع دیپلماسی شهری نیست
1399/2/24 13:9:0|print

محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، در گفتگو با شهرنوشت، شهرداری تهران را متولی دیپلماسی شهری معرفی کرد و گفت:اکنون زمان آن فرا رسیده تا شهرداری تهران با استفاده از تجارب ارزشمند خود در زمینه مناسبات دیپلماسی شهری و همچنین با بهره مندی از موقعیت ممتاز تهران در دیپلماسی شهری به تقویت دیپلماسی کشور در دوران پساتحریم کمک کند.

او افزود: امروز ایران در پساتحریم با بحران های مالی و اقتصادی رو به رو شده است و تهران قادر خواهد بود تا ضمن قرار گرفتن در زمره کشورهای شبکه اقتصاد جهانی به یکی از کانون‌های قـدرت سیاسی-اقتصادی نوظهـور در نقشه جغرافیای سیاسی جهان تبدیل شود.

 به گفته محبوب فر در قرن جاری، شهرها به عنوان کانون اصلی تعاملات اجتماعی‌ مطرح اند و هر روز بر تعداد، جمعیت و وسعت آنها در جهان افزوده می‌شود. توسعه شهرها و تحولات جامعه جهانی طی دهه های اخیر دیپلماسی سنتی را تبدیل به دیپلماسی نوین با رویکرد جلب افکار عمومی بین الملل کرده است. امروز سازمان های دولتی همگام با سازمان های محلی مردمی سبب ایجاد تعاملات غیردولتی مانند دیپلماسی شهری شده اند. دیپلماسی شهری معطوف به روابط با شهرهای دیگر کشورهاست و تعاملات خارجی شهرهای دنیا با تمدن های مختلف سبب تقویت عملکرد سیاست خارجی کشورها خواهد شد.

 این استاد دانشگاه  با بیان اینکه تقویت و تحکیم مناسبات سیاسی دولت‌ها و برقراری ارتباطات میان جوامع و شهرهای مختلف از آثار دیپلماسی شهری است، افزود: دیپلماسی شهری بستری مناسب برای انتقال پیام صلح و دوستی کشورها به جهانیان است. صلح پایدار مولود همکاری ها و تعاملات نهادهای دولت محلی و نهادهای مردمی محلی است و دیپلماسی شهری شالوده حل ‌و فصل اختلافات و رسیدن به تفاهم و توافق میان جوامع انسانی و هنر مدیریت روابط انسانی بدون توسل به‌ جنگ و خشونت است.

 محبوب فر درباره ارزیابی موقعیت تهران در دیپلماسی شهری گفت: امروز تهران همگام با جهانی شدن به رشد فناوری اطلاعات و توسعه شبکه‌های ارتباطی دست پیدا کرده و در فضایی متشکل از نهادهای دولتی و مردمی محلی توانسته است به یکی از بازیگران اصلی حوزه ارتباط و اقتصاد جهانی تبدیل شود. در چنین فضایی تهران این قابلیت را خواهد داشت تا با ارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی و زیرساختی خود از توان، نفوذ و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت‌های دیپلماتیک برخوردار شود و شکل نوینی از دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی شهری را به نمایش بگذارد.

او ادامه داد: تهران اکنون با ایفای نقش فراملی در زمینه های امنیت، توسعه، اقتصاد، فرهنگ، شبکه‌ سازی، حضور در سازمان های بین المللی و همچنین ارتباط گیری با مقامات محلی کشورهای جهان به بازیگر فعال در عرصه روابط بین ‌الملل بدل شده است. تهران این قابلیت را خواهد داشت تا با تمرکز و همگرایی در حوزه‌های مختلف شهری حرکت پرشتابی به سمت توسعه پایدار شهری داشته باشد و جایگاه خود در شهرهای جهانی را استحکام بخشد و با سرعت به سمت جهان شهرها خیز بردارد.

این عضو انجمن آمایش سرزمین ایران با تاکید بر اینکه بدون هوشمند سازی، اداره شهرهای جهانی امکان ندارد، افزود: شهر تهران در حوزه فناوری باید از تجربیات و دانش شهرهای جهانی استفاده کند تا با تکیه بر دیپلماسی شهری ارتقای جایگاه خود در دنیا را شاهد باشد. همچنین لازم است تهران در حوزه های حمل و نقل شهری، محیط زیست، اداره مردمي شهر و مشارکت شهروندان در مديريت شهري از تجربیات و دانش کشورهای مطرح دنیا بهره گیرد.

محبوب فر با بیان اینکه عملکرد شهرداری تهران در اجرای سیاست های دیپلماسی شهری طی مدیریت جدید، با استقبال و واکنش مثبت کشورها و شهرهای مطرح جهانی رو به رو شده است، گفت: شهردار تهران اکنون پذیرفته است که تحریم مانع دیپلماسی شهری نیست و شهر تهران می تواند بدون ملاحظات سیاسی به ارتباط متقابل با شهرهای مطرح دنیا و تبادل دانش و فناوری در حوزه مدیریت شهری بپردازد.

به گفته ی او  شهرداری تهران می تواند از طریق تقویت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و بازگرداندن شهر به مردم، بستر اعتماد اجتماعی و صلح شهروندی را فراهم سازد. دستیابی به اعتماد اجتماعی تنها با استقلال شهرداری از دستگاه دیپلماسی کشور ممکن است و در این راستا شهرداری تهران باید نسبت به تقویت نهادهای مردمی محلی و واگذاری مسئولیت ها و وظایف مدیریت شهری اقدام کند.

خبرنگار: علی سی پی

!-- Tmicto -->