1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

سیر صعودی مسافران حمل و نقل ریلی در اردیبهشت
افزایش 200 درصدی مسافران مترو نسبت به فروردین

شهرنوشت: مجموع سفرهای انجام شده در شبکه حمل و نقل زیر زمینی تهران (مترو) در هفته گذشته (13 تا 19 فروردین ) برابر با سه میلیون و 918 هزار و 351 سفر بوده است. این آمار در مقایسه با هفته آخر فروردین دو برابر شده است.

افزایش 200 درصدی مسافران مترو نسبت به فروردین
1399/2/22 12:49:0|print

به گزارش شهرنوشت، آمار مسافران شبکه مترو تهران از یکم تا 19 اردیبهشت ماه، 9 میلیون و 505 هزار و 817 مسافر بوده است. همچنین در این بازه زمانی بیشترین مسافران شبکه مترو در خطوط یک تا هفت، مربوط به خط یک مترو و کمترین مسافر مربوط به خط هفت مترو است.

مجموع مسافران شبکه مترو تهران در دو هفته گذشته (6 تا 19 اردیبهشت ماه) به صورت زیر است:

هفته اول ( شش تا 12 اردیبهشت ماه) برابر با سه میلیون و 470 هزار و 27 مسافر

هفته دوم (13 تا 19 اردیبهشت ماه) برابر با سه میلیون و 918 هزار و 351 مسافر

آمار مسافران مترو در هفته گذشته (13 تا 19 اردیبهشت ماه) در مقایسه با هفته پایانی فروردین ماه (23 الی 29 فروردین ماه)، دو برابر شده است. یکی از عوامل افزایش دو برابری سفر در شبکه مترو پایتخت بازگشایی بسیاری از مشاغل کم خطر در شهر از 30 فروردین ماه است.

 

خبرنگار: ملیکا هاشمی

!-- Tmicto -->