1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
1400/11/06 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
مشروح خبر

13باغ در دوره مدیریت جدید شهری تملک شد
15 باغ شهری بوستان می شود
شهرنوشت: سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران  13 قطعه باغ و اراضی مشجر در هفت منطقه تهران را تملک کرده و همچنین 15 قطعه از باغ های شهر تهران در مناطق مختلف با الویت مناطق کم برخوردار شناسایی شده که در مراحل ارزیابی و توافق با مالکین است.
 15 باغ شهری بوستان می شود
1399/2/22 12:0:0|print

علی محمد مختاری، مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در گفتگو با شهرنوشت با اشاره به تصمیم مدیریت شهری در دوره جدید برای افزایش سرانه فضای سبز در محلات کم برخوردار گفت: طی سال‌های اخیر حفظ، تملک و تبدیل باغات به بوستان‌های شهری از اولویت‌های سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تهران بوده است، که از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا در دوره جدید مدیریت شهری از سال 1396 می توان به تملک 13 قطعه باغ و اراضی مشجر در مناطق 7، 8 ، 2 ، 11، 13 ،14 ، 17 به مساحت تقریبی 11 هکتار اشاره کرد.

به گفته  او حفاظت از میراث طبیعی شهر تهران و حفظ باغات و اراضی مشجر، توزیع مناسب فضای سبز خصوصا در مناطق کم برخوردار، احداث بوستان در محلات فاقد بوستان وکم برخوردار، حفظ کاربری باغات و فضای سبز در طرح تفصیلی از جمله اهدافی است که در مورد تملک باغات و اراضی مشجر دنبال می شود.

به گفته مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران تعداد 15 قطعه دیگر از اراضی مشجر و باغات شهر تهران در مناطق مختلف با الویت مناطق کم برخوردار شناسایی شده که در مراحل ارزیابی و توافق با مالکین است.

مختاری تاکید کرد: جهت تملک باغات و اراضی مشجر توسعه سرانه فضای سبز از این روش جزو اهداف فرعی بوده و جهت افزایش سرانه فضای سبز در مناطقی که دارای بافت فشرده مسکونی و فرسوده بوده و تراکم نفرات انسانی آن در هر هکتار از استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است بهترین روش توسعه سرانه فضای سبز ، تجمیع بافت های فرسوده در وسعت کلان و تامین فضاهای خدماتی از جمله فضای سبز است. ضمن آنکه توجه به شیوه های نوین فضای سبز از جمله سبز بامها با استفاده از دانش و روشهای بومی منطقه نیز میتواند به عنوان یک راهکار اساسی مد نظر قرار گیرد.

او به تشریح سرانه فضای سبز در پایتخت پرداخت و گفت: به دنبال تلاش‌های صورت گرفته جهت توسعه فضای سبز در شهر تهران هم اکنون بطور متوسط سرانه فضای سبز درون شهری تهران به میزان 32/16 متر مربع به ازای هر نفر بوده و سرانه فضای سبز برون شهری تهران به میزان 51/24 متر مربع به ازای هر نفر است.

فهرست باغات تملک شده در دوسال گذشته بشرح زیر است:

آدرسمساحت(مترمربع)نام محل تملک شده

منطق

خبرنگار:الهه خانی

!-- Tmicto -->