1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

شهرداری ها و دیپلماسی شهری/ 5
علیرضا رجایی: دیپلماسی شهری مکمل دیپلماسی کشور است

شهرنوشت: رونق اقتصادی و جهش تولید، برندسازی کالاها، تبدیل دانش فنی به سرمایه و کاهش کشمکش های سیاسی از جمله مواردی هستند که با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی شهری امکان پذیر می شوند.

علیرضا رجایی: دیپلماسی شهری مکمل دیپلماسی کشور است
1399/2/21 11:0:0|print

علیرضا رجایی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران و کارشناس وزارت امور خارجه در گفتگو با شهرنوشت گفت: یکی از ویژگی های دیپلماسی شهری این است که وارد چرخه دیپلماسی رسمی کشور نمی شود. از آنجایی که دیپلماسی رسمی کشور با یک قواعد و باید و نبایدهایی در حال فعالیت است بنابراین دیپلماسی شهری می تواند به عنوان مجموعه ای کارساز کمبودهای دیپلماسی رسمی کشور را پر کند. چون در دیپلماسی شهری نهادهای غیر حکومتی مانند شهرداری ها با یکدیگر ارتباط دارند و می توانند از جنبه های مختلف و با ابزار گوناگون وارد شوند.

او افزود: از دیگر ویژگی های دیپلماسی شهری این است که گزینشی نیست و می تواند از اقوام، ادیان و عنصرهای فرهنگی ، هنری و مفاخر به عنوان ابزار کار و نقش آفرینی استفاده کند اما دیپلماسی رسمی کشورها با توجه به باید و نبایدها و قواعدی که برایش تعریف شده در برخی حوزه ها ناکارآمد است. درصورتی که اگر روابط بین دو کشور هم قطع شود دیپلماسی شهری می تواند کمبودها را تامین کند.

رجایی درباره نقش دیپلماسی شهری در کاهش کشمکش های سیاسی بین دولت ها گفت: چون در دیپلماسی شهری رویارویی تعاملی و مثبت است و بر پایه نگاه و افکار عمومی گام بر می دارد قطعا در کاهش کشمکش ها موثر است. علاوه بر این دیپلماسی شهری سبب می شود که هم حقوق کشور استیفا شود و هم اعتقادات حکومتی تحت تاثیر قرار نگیرد. به عبارتی می توان دیپلماسی شهری  را «دیپلماسی دانایی و هوشمند» نامید که با وجود اینکه با واقعیت ها روبرو است، باری برای کشور ندارد و همیشه با کمترین هزینه کار را به پیش می برد.

این کارشناس وزارت امور خارجه با بیان اینکه در دنیا بحث دیپلماسی عمومی و شهری جا افتاده اما در ایران چون نگاهها، تاثیر پذیر از حاکمیت است، مجموعه های بازدارنده اجازه بالندگی به دیپلماسی شهری را نمی دهند، ادامه داد: از دیپلماسی شهری می توان در تمام حوزه ها بهره برداری کرد. قراردادهای خواهرخواندگی تهران با سایر شهرها می تواند در حوزه های مختلف شهرسازی، بلایای طبیعی، نشاط اجتماعی، مشکلات زیر پوست شهر، فناوری و استانداردسازی وارد یک رویکرد مناسب، تاثیر گذار و پایدار شود و دامنه توسعه دیپلماسی شهری در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و فناوری را گسترش دهد.

او در ادامه افزود: دیپلماسی شهری در حوزه گردشگری می تواند ما را به نقطه ای برساند که به جای صادرات خام، دانش فنی خود را تبدیل به سرمایه کنیم.

 

دست شهرداران بسته است

مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران  با اشاره به مشکل ساختاری تداخل اختیارات شهردار و استاندار در کشور گفت: در دیگر کشورها بسیاری از اختیارات به دست شهردار است ولی در ایران این مشکل وجود دارد که بخش حاکمیتی آن در اختیار استاندار است و بخش دیگر در دست شهردار است و در عمل دست شهردار در ایفای نقش های اصلی بسته می ماند. بر همین اساس «دبیرخانه خواهرخوانده های شهرهای ایران» در وزارت کشور تشکیل شد تا در آن ماموریت مجموعه ها، نهادهای مردمی و سمن ها تعریف شود.

رجایی درباره ارزیابی نقش تهران در دیپلماسی شهری، یادآور شد: تهران به عنوان پایتخت می تواند نقش محوری داشته باشد و اقدمات آن سایر شهرهای کشور را نیز بهره مند کند. همچنین شهرداری تهران می تواند با استاندارد سازی قرادادها ؛ بیرق دیپلماسی شهری را به خوبی مدیریت و رهبری کند. باید از ظرفیت های دیپلماسی شهری در راستای احقاق حقوق کشور، رونق اقتصادی و جهش تولید که به عنوان شعار سال مطرح شده به خوبی استفاده شود.

خبرنگار: علی سی پی

!-- Tmicto -->