1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

شهرداری ها و دیپلماسی شهری/4
حسن رباطی: دیپلماسی شهری می تواند مناقشات را مرتفع کند

شهرنوشت: دیپلماسی شهری می تواند مناقشات بین دولت ها را با واسطه گری رفع و جهان یکپارچه ای ایجاد کند. همچنین مدیریت شهری  می تواند با استفاده از پتانسیل دیپلماسی شهری در ارتباطات بین شهری با شهرهایی مانند سنگاپور، سئول و توکیو در آسیا، فراتر از پارلمان های محلی و از طریق گروه های مردم نهاد به عنوان مکمل دولت ها، بسیاری از تنش ها را حل و فصل کند.

حسن رباطی: دیپلماسی شهری می تواند مناقشات را مرتفع کند
1399/2/20 9:0:0|print

حسن رباطی، معاون سابق امور مناطق شهرداری تهران در گفتگو با شهرنوشت، گفت: در گذشته دیپلماسی با موضوع حاکمیت ها و دولت ها در جریان بوده و امروزه دیپلماسی شهری به مثابه یک هنر در ارتباطات اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی مطرح شده و با توجه به پیشرفتی که در صنعت ارتباطات و جامعه شناسی صورت گرفته می تواند بسیار موثر باشد. هنری که امروزه مدیران شهری و شهرداران و شوراهای شهر به عنوان پارلمان های محلی می توانند برای تبادل تجربیات و دانش بین شهری آن را به کار گیرند. در واقع نقش آفرینی دولت ها کمتر می شود و دیپلماسی شهری می تواند همگام با بحث جهانی شدن تاثیر گذار بوده ودر آن از توان و نفوذ کانون های جهانی استفاده شود.

او با بیان اینکه دیپلماسی شهری می تواند با واسطه گری بین دولت ها، مناقشات را رفع و جهان یکپارچه ای ایجاد کند، افزود: می توان در ارتباطات بین شهری از ظرفیت دیپلماسی شهری؛ شهرهایی مانند سنگاپور، سئول و توکیو در آسیا استفاده کرد و فراتر از پارلمان های محلی از طریق گروه های مردم نهاد به عنوان مکمل دولت ها، بسیاری از تنش ها و کشمکش های سیاسی را حل و فصل کرد. البته باید این نکته را در نظر داشت که قدرت حاکمه نیز بر مراودات و ارتباطات مدیریت شهری سایه می اندازد.

 

حمل و نقل و ورزش دو کلید رمزگشا

رباطی تاکید کرد که حمل و نقل و ورزش دو حوزه ای است که برای ارتقای آنها در روابط بین شهری با کلانشهرهای دنیا؛ بیشتر از سایر حوزه ها می توان از تجربیات و دانش شهرهای پیشرفته دنیا بهره گرفت و ادامه داد: تهران از سالهای گذشته با چندین شهر در دنیا تفاهم خواهر خواندگی امضا کرده تا با همراهی و همکاری این شهرها در موضوعات مختلف بتواند خدمات مناسبی را به شهروندان ارائه دهد. البته پیش از تعاملات جهانی، مدیریت شهری به عنوان سردمدار دیپلماسی شهری باید گفتگو را از درون مجموعه خود آغازکند و از نظریات گروههای صاحبنظر در حوزه های مختلف مرتبط با شهرها، برای پیشبرد موفق تر اهدافش در دیپلماسی شهری و گفتگوی جهانی بین شهری بهره گیرد.

معاون سابق امور مناطق شهرداری در خاتمه درباره ارزیابی وضعیت تهران در دیپلماسی شهری یادآور شد: تهران از زیرساخت های مهمی مانند شبکه حمل و نقل برخوردار است و از شهرهای تاثیرگذار خاورمیانه به شمار می رود. همچنین شهرداری تهران با سابقه ای 113 ساله  می تواند از تجربیات و دانش خود در موقعیت های مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی استفاده کند.

خبرنگار: علی سی پی

!-- Tmicto -->