2021/03/08 - دوشنبه 18 اسفند 1399
2021/03/08 - دوشنبه 18 اسفند 1399
مشروح خبر


اهميت ديپلماسي شهري
سیدعباس موسوی

سخنگوی وزارت امور خارجه

مروزه ديپلماسي عمومي شاخه‌هاي مختلفي دارد كه از جمله آنها ديپلماسي شهري است.

اهميت ديپلماسي شهري
1399/2/6 12:48:0|print

در جهاني كه چندجانبه‌گرايي يكي از اهداف اصلي حاكمان و مديران همه كشورها به ويژه در سطوح غيردولتي است، ادامه ديپلماسي رسمي از طريق ديپلماسي عمومي و ديپلماسي شهري كه نمايندگان مردم در كشورهاي مختلف آن را انجام مي‌دهند، مي‌تواند به پيشبرد اهداف عالي ملت‌ها و دولت‌ها كمك كند. 

 شيوع بيماري كرونا در سطح جهان لازمه اقدامات جمعي همه كشورها را نشان داده، ويروس كوويد 19 يك تهديد جهاني است و ضرورت دارد براي حذف و شكست آن، هم‌افزايي همه كشورها در همه سطوح دولتي و غيردولتي رخ دهد.

 از طرف ديگر معضلات جهاني ديگري مثل يك‌جانبه‌گرايي، قانون‌شكني و تحميل قوانين يك جانبه و فراسرزميني به ديگر ملت‌ها كه به ‌طور مشخص از سوي دولت ايالت متحده امريكا دنبال مي‌شود، مانند كرونا معضل ديگري است كه بشريت را به خطر انداخته و كشورها چاره‌اي جز ايستادگي در برابر اين يك‌جانبه‌گرايي و ترويج چندجانبه‌گرايي ندارند اما ديپلماسي‌هاي عمومي مثل ديپلماسي شهري مي‌تواند به كمك مديران كشورها بيايد تا ضمن تقبيح اين اقدامات، آينده بشريت را به سمت همكاري و هم‌افزايي همه نيروها سوق دهد. 

 برنامه‌هاي جناب آقاي پيروز حناچي، شهردار محترم تهران در تماس با شهرداران كلانشهرها به عنوان نماينده مردم، جامعه مدني و يك نهاد غيردولتي انجام مي‌گيرد كه نشان‌دهنده اهميت اين موضوع است كه نهادهاي غيردولتي بدون داشتن انگيزه‌هاي سياسي، مانع اقداماتي مي‌شوند كه جان بشريت را به خطر مي‌اندازد و در نهايت سبب ضرر به مردم دنيا مي‌شود.  

لازم است با تقويت اين اقدامات مردمي توسط نهادهاي مردمي به ويژه توسط شهرداران و شوراهاي شهر جلوي اقداماتي كه مردم را در دنيا متضرر مي‌كند، گرفته شود و اميدوارم به سمت دنيايي عاري از انواع ويروس‌ها از جمله ويروس خشونت افراط‌گرايي و يك‌جانبه‌گرايي پيش برويم.


روزنامه اعتماد، 6 اردیبهشت 1399

!-- Tmicto -->