1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر


اهميت ديپلماسي شهري
سیدعباس موسوی

سخنگوی وزارت امور خارجه

مروزه ديپلماسي عمومي شاخه‌هاي مختلفي دارد كه از جمله آنها ديپلماسي شهري است.

اهميت ديپلماسي شهري
1399/2/6 12:48:0|print

در جهاني كه چندجانبه‌گرايي يكي از اهداف اصلي حاكمان و مديران همه كشورها به ويژه در سطوح غيردولتي است، ادامه ديپلماسي رسمي از طريق ديپلماسي عمومي و ديپلماسي شهري كه نمايندگان مردم در كشورهاي مختلف آن را انجام مي‌دهند، مي‌تواند به پيشبرد اهداف عالي ملت‌ها و دولت‌ها كمك كند. 

 شيوع بيماري كرونا در سطح جهان لازمه اقدامات جمعي همه كشورها را نشان داده، ويروس كوويد 19 يك تهديد جهاني است و ضرورت دارد براي حذف و شكست آن، هم‌افزايي همه كشورها در همه سطوح دولتي و غيردولتي رخ دهد.

 از طرف ديگر معضلات جهاني ديگري مثل يك‌جانبه‌گرايي، قانون‌شكني و تحميل قوانين يك جانبه و فراسرزميني به ديگر ملت‌ها كه به ‌طور مشخص از سوي دولت ايالت متحده امريكا دنبال مي‌شود، مانند كرونا معضل ديگري است كه بشريت را به خطر انداخته و كشورها چاره‌اي جز ايستادگي در برابر اين يك‌جانبه‌گرايي و ترويج چندجانبه‌گرايي ندارند اما ديپلماسي‌هاي عمومي مثل ديپلماسي شهري مي‌تواند به كمك مديران كشورها بيايد تا ضمن تقبيح اين اقدامات، آينده بشريت را به سمت همكاري و هم‌افزايي همه نيروها سوق دهد. 

 برنامه‌هاي جناب آقاي پيروز حناچي، شهردار محترم تهران در تماس با شهرداران كلانشهرها به عنوان نماينده مردم، جامعه مدني و يك نهاد غيردولتي انجام مي‌گيرد كه نشان‌دهنده اهميت اين موضوع است كه نهادهاي غيردولتي بدون داشتن انگيزه‌هاي سياسي، مانع اقداماتي مي‌شوند كه جان بشريت را به خطر مي‌اندازد و در نهايت سبب ضرر به مردم دنيا مي‌شود.  

لازم است با تقويت اين اقدامات مردمي توسط نهادهاي مردمي به ويژه توسط شهرداران و شوراهاي شهر جلوي اقداماتي كه مردم را در دنيا متضرر مي‌كند، گرفته شود و اميدوارم به سمت دنيايي عاري از انواع ويروس‌ها از جمله ويروس خشونت افراط‌گرايي و يك‌جانبه‌گرايي پيش برويم.


روزنامه اعتماد، 6 اردیبهشت 1399

!-- Tmicto -->