1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

شهرداری در راستای مسولیت اجتماعی به معتادان متجاهر خدمت می دهد
نیاز به تصمیم های سخت در شرایط بحرانی
پدیده شیوع ویروس کرونا زندگی همه مردم را از جهات مختلف و به اشکال متنوع تحت تاثیر قرار داده است. 
نیاز به تصمیم های سخت در شرایط بحرانی
1399/2/4 11:51:0|print

شاید در یک قرن اخیر که تجربه زیسته بشر کنونی امکان بازخوانی دارد هیچ پدیده مشابهی را نمیتوان همتراز با شیوع کرونا یافت که توانسته باشد همه آحاد بشریت را برای حفظ جان خود به تکاپو واداشته‌باشد. گروه های آسیب دیده اجتماعی به ویژه مصرف کننده های مواد مخدر در اشکال مختلف آن به سبب سبک زندگی و سطح رفاهی که از آن برخوردار هستند جز در معرض خطرترین گروه های جمعیتی محسوب می شوند. با شروع شیوع ویروس کرونا مراکز نگهداری معتادانی که اصرار بر مصرف مدام مواد دارند و اصطلاحا متجاهر خوانده میشوند، پذیرش جدید را متوقف و برخی از افراد حاضر در آن‌مراکز را نیز مرخص کردند. به این گروه آن دسته از زندانیانی که به همین سبب به مرخصی فرستاده شده و پذیرش از سوی خانواده نداشتند را هم باید اضافه کنیم که مجموع این افراد در شهر تهران به روایت متواتر مسولین امر بیش از ۱۲ هزار نفر می شوند. ازدحام پر خطر این افراد در مناطق مختلف تهران از نیمه دوم اسفندماه مشهود و در روزهای نخستین سال جدید به اوج رسیده است.در پی وقوع این پدیده دو دیدگاه پررنگ تر مطرح شده است؛ نخست، ارائه خدمات کاهش آسیب و استمرار وضع موجود به این دلیل که نگهداری جمعی این افراد خطر سرایت ویروس کرونا به سایر افراد را ممکن است در پی داشته باشد و دوم، دیدگاهی که قایل به فعال سازی دوباره مراکز ماده ۱۶ با لحاظ افزایش سطح مراقبت های بهداشتی این مراکز است. نقدهای بسیاری به هر دو دیدگاه وارد شد اما یک بحث جدی این است که اکنون زمان اتخاذ تصمیم های ایده آل نیست و اصولا هیچ گاه و در هیچ جای دنیا در شرایط بحران امکان ایده آل گرایی وجود ندارد بلکه زمان تصمیم های مطلوب ممکن و یا بهینه با در نظر گرفتن منافع و مصالح عامه است. شهرداری تهران در موضوع معتادان متجاهر الزام و وظیفه مشخص قانونی ندارد و آنچه که مشخصا به عهده شهرداری گذارده شده و در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است به بازپروری معتادان پس از ترک اعتیاد اشاره دارد. اما شهرداری در راستای مسولیت اجتماعی خود تلاش کرده است معتادین غیر مهاجم و داوطلب کمک را در گرمخانه های شهر تهران سامان داده و ضمن ارائه خدمات مددکاری و تغذیه مناسب آنها را در برابر کرونا محافظت کند. در یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل میزان جذب افراد بی خانمان افزایش بیش از ۹۰ درصدی داشته و بالغ بر ۸ هزار و پانصد نفر بوده است که به طور تقریبی نصف این تعداد را معتادانی تشکیل میدهند که برای یک شب یا بیش از آن مهمان گرمخانه های تهران بوده اند. غالب بودن نگاه اجتماعی در مدیریت شهری کنونی و شورای شهر پنجم سبب شده تا به رغم وجود مضیقه های بودجه ای نه تنها اعتبارات این بخش کاهش نیافته بلکه در  اولویت تامین و پرداخت اعتبار نیز قرار گرفته است. نگاه ما به پدیده اعتیاد از جنس آسیب و اختلالات روحی بوده و بر این باوریم که در شرایط عادی تا جایی که ممکن است باید از رویکرد انتظامی و ترک اجباری دوری کرد اما شرایط بحرانی  نیاز به اتخاذ تصمیم های سخت و مبتنی بر در نظر گرفتن منافع اکثریت جامعه دارد.
!-- Tmicto -->