1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
مشروح خبر

جلوخان کاخ جهانی گلستان پارکینگ شد
شهردار منطقه 12: ورود خودروها محدود خواهد شد

شهرنوشت: پارک خودروهای شخصی در جلوخان و حریم کاخ تاریخی گلستان در منطقه 12، به دلیل اعمال نشدن طرح ترافیک و استفاده شهروندان و کارکنان نهادهای اداری از خودروهای شخصی در شرایط شیوع کرونا سبب انجام مکاتباتی از جانب شهرداری با برخی نهادهای مسئول شده است تا از ورود این خودروها به محوطه کاخ گلستان و سایر پیاده راه های منطقه جلوگیری کند.

شهردار منطقه 12: ورود خودروها محدود خواهد شد
1399/1/27 12:14:0|print

علی محمد سعادتی، شهردار منطقه 12 در گفتگو با شهرنوشت با بیان اینکه این خودروها متعلق به کارکنان دو نهاد وزارت اقتصاد و قوه قضاییه است، گفت: با توجه به اینکه در این ایام استفاده از حمل و نقل عمومی محدود شده و طرح ترافیک نیز اعمال نمی شود، معمولا کارمندان این حوزه ها با خودروهای شخصی در محل کار حاضر می شوند و برای پارک خودرو با کمبود پارکینگ مواجه می شوند.

او در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری شهرداری از پارک خودروها در این محوطه، افزود: شهرداری وظیفه خود را برای جلوگیری از پارک خودروهای شخصی در پیاده راه های منطقه انجام می دهد اما باید توجه داشت که ممانعت شهرداری، تبعاتی دارد و بحران ناشی از شیوع کرونا نیز شهرداری را به مدارا کردن با این افراد و نهادها سوق داده است.

سعادتی با بیان اینکه برای سازماندهی این مسئله برنامه ریزی هایی در حال انجام است، ادامه داد: در حال مکاتبه با این نهادها هستیم تا از آنها درخواست کنیم که تعداد خودروها را محدود کرده و خودروها به محوطه نهادها انتقال داده شوند و ضوابط پیشگیرانه ای را برای کارکنانشان در نظر بگیرند.

او با بیان اینکه با نیروی انتظامی نیز مذاکره شد تا با اعمال قانون در جلوگیری از پارک خودوروها در این محوطه به شهرداری کمک کند، اضافه کرد: اگر اعمال طرح ترافیک مجددا آغاز شود شهرداری می تواند سخت گیری های بیشتری برای جلوگیری از ورود این خودروها به پیاده راه ها و محوطه کاخ گلستان انجام دهد اما اگر این طرح همچنان معلق بماند، به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، شهرداری ناگزیر به مدارا با این افراد است.

سعادتی با بیان اینکه مجموعه ای از پیاده راه ها در منطقه 12 وجود دارد که پیش از شیوع کرونا در این محدوده ها هیچ خودرویی اجازه ورود و پارک نداشت، مگر مراکزی که در مجموعه، از پارکینگ برخوردارند، افزود: پس از مسئله کرونا و افزایش تردد با خودروهای شخصی، بسیاری از کارکنان نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری ، قوه قضاییه، برخی از بانک ها، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور خارجه و اداره ثبت که در محدوده پیاده راه های منطقه دفاتر و ساختمان های اداری دارند، تقاضای ورود به محدوده پیاده راهی برای پارک خودروهایشان دارند.

این درحالی است که این خودروها در مکانی دورتر از حریم کاخ گلستان در خیابان صوراسرافیل و ناصرخسرو و بخش شرقی خیابان 15 خرداد نیز امکان پارک کردن دارند اما با پارک در جلوخان این اثر جهانی، امکان امداد رسانی آتش نشانی را در مواقع ضروری از بین می برند.

کاخ گلستان در میدان پانزده خرداد تهران از آثاری است که در فهرست آثار جهانی ثبت شده و تنها اثر جهانی پایتخت به شمار می رود.

 خبرنگار: علی سی پی

 

!-- Tmicto -->