2021/09/25 - شنبه 3 مهر 1400
2021/09/25 - شنبه 3 مهر 1400
مشروح خبر


شکل گیری محور تجارت جهانی در محدوده شوش، بعثت و فداییان اسلام
گروه عمران شهری: شهردار منطقه 16 با بیان اینکه در طرح جامع و طرح تفصیلی تهران منطقه 16 به عنوان پهنه تجارت جهانی در نظر گرفته  شده است، گفت: این منطقه به لحاظ کالبدی و زیرساخت های اولیه امکان تبدیل شدن به محور تجارت جهانی را دارد.
شکل گیری محور تجارت جهانی در محدوده شوش، بعثت و فداییان اسلام
1393/1/16 7:48:0|print


محسن اسدی، در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اعلام این خبر اظهار داشت: به واسطه همجواری منطقه 16 با بازار و سایر ویژگی های این منطقه به لحاظ کالبدی و زیرساخت ها این امکان فراهم است که طرح محور تجارت جهانی در این محدوده اجرایی شود.

وی با بیان اینکه محور تجارت جهانی محدوده شوش، بزرگراه بعثت و خیابان فدائیان اسلام را در بر می گیرد، افزود: تلاش های خوبی برای تحقق ایجاد محور تجارت جهانی انجام شده است.

اسدی اضافه کرد: منطقه 16 به دلیل وجود زمین های بزرگ، قابلیت معرفی شدن به عنوان پهنه تجارت جهانی را دارد.

شهردار منطقه 16 اظهار داشت: در بازنگری طرح تفصیلی زیرساخت های این موضوع فراهم شده و هم اکنون با همکاری معاونت شهرسازی شهرداری تهران مشاوری برای طراحی این محور انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه موضوع ایجاد تجارت جهانی از فاز چشم انداز و ظرفیت به سمت طراحی پیش رفته است، افزود: شکل گیری محور تجارت جهانی بین مناطق 15، 16 و 20 مطرح است و زیرساخت های این امر در این مناطق در حال ایجاد است.

اسدی تصریح کرد: هم اکنون مشاوری در نظر گرفته شده تا زمینه حضور سرمایه گذاران برای ایجاد پهنه گسترده تجاری، خدماتی ایجاد شود.

 

!-- Tmicto -->