1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
در آینه رسانه ها
مشروح خبر


تشکیل کمیته علمی برای کنترل حیوانات شهری
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر از برگزاری کمیته علمی حیوانات شهری برای بهره گیری از نظرات جامعه دانشگاهی خبر داد.
تشکیل کمیته علمی برای کنترل حیوانات شهری
1399/2/11 15:27:0|print


 به گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر سید علی مفاخریان در جلسه کمیته علمی با تاکید بر این که کنترل سگ‌ها نیاز به مدیریت چند جانبه دارد، اظهار کرد: ملاحظاتی که خصوص استانداردهای محیط شهری و تغییرات در اکولوژی شهری وجود دارد باعث می‌شود تا رویکرد کنترل جمعیت سگ‌های بدون صاحب در سطح شهر اهمیت پیدا کند.
 وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون نظرات متناقضی درباره روش اجرایی این امر وجود دارد و این نظرات با توجه به رویکرد اصلی حمایت از حیوانات، محیط زیست شهری یا حیات وحش تقسیم بندی می‌شود.
 مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر برلزوم اتخاذ یک رویکرد علمی برای کنترل سگ‌های بدون صاحب درپایتخت تاکید کرد و افزود: ما دنبال یک رویکرد علمی هستیم و برای این امر به کمک متخصصان موضوع نیازداریم. در واقع به دنبال راه حلی هستیم که افزایش جمعیت سگ‌ها در شهر را بدون یوتانایز و به صورت کاربردی کنترل کنیم.
 
مفاخریان با بیان این که رسیدن به الگوی مناسب و علمی برای کنترل سگ‌های پایتخت می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای ایران شود، گفت: این الگوی مناسب باید علاوه بر کنترل جمعیت سگ‌ها، به آسیب‌های احتمالی به محیط شهری هم توجه ویژه داشته باشد. در این مسیر کمیته علمی باید بازو مشورتی شهرداری برای این مساله باشد.
 وی در پایان به کاربرد برخی از سگ‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چنین امکانی در شرکت وجود ندارد اما می‌توانیم مقدمات را برای استعداد سنجی سگ‌ها فراهم کنیم تا برخی از سگ‌ها که تربیت‌پذیر و مستعد هستند برای کنترل بحران یا نگهبانی و ... شناسایی شوند.
یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها
!-- Tmicto -->