1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
1400/11/03 - يكشنبه 3 بهمن 1400
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران مطرح کرد
لزوم بازنگری در شیوه برخورد با زیاله گردان از سوی سازمان مدیریت پسماند

شهرنوشت: بازگشت گسترده زباله گردان به شهر باعث شده که سازمان مدیریت پسماند موظف شود؛ مجددا در شیوه برخورد با زباله گردان بازنگری انجام دهد.

لزوم بازنگری در شیوه برخورد با زیاله گردان از سوی سازمان مدیریت پسماند
1399/2/10 11:24:0|print

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران در گفتگو با شهرنوشت درباره بارگشت زباله گردها به پایتخت پس از ممنوعیت حضور آنها در سطح شهر به دنبال شیوع ویروس کرونا گفت: جلسات کمیته نظارت بر اقدامات شهرداری تهران به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا به صورت مستمر با حضور هشت نفر از اعضای شورای شهر و نمایندگان مدیریت شهری برگزار می شود.

او با بیان اینکه مدیران شهری به طور مرتب نسبت به اقدامات خود گزارش می دهند، اضافه کرد: در جلسه اخیر تصمیم گیری شد که سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مجددا در شیوه برخورد با زباله گردان بازنگری انجام دهد و دستور العمل را به مناطق ارایه دهد تا در شیوه برخورد با زباله گردان وحدت رویه وجود داشته باشد.

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه فضا باید برای زباله گردان  و زباله ربایان محدود تر شود، گفت: در شهر تهران به دلیل گستردگی زباله گردی به صورت گسترده اتفاق می افتد و باید بالای سر هر مخزن یک نفر را گذاشت تا از زباله ربایی جلوگیری کند.

نوری در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت مجدد دست فروشان به سطح شهر گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا باید برای شیوه برخورد با دستفروشان دستورالعملی ارایه کند، اصناف به کارهای خود بازگشتند و دستفروشی یک شغل پرریسک محسوب نمی شود. دستفروشان گروه و طبقه ای به شدت نیازمند هستند؛ ستاد ملی مقابله با کرونا باید دستورالعملی خاص این افراد ارایه و پروتکلی را تعریف کند که فعالیت دستفروشان برای خودشان و شهروندان مشکلی ایجاد نکند و این افراد عامل انتقال ویروس کرونا نباشند.

خبرنگار: الهه خانی 

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها
!-- Tmicto -->