2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

در گذر تاریخ؛
چرا ما می گوییم از شیر آب خوردیم؟
در سال های نه چندان دور در پایتخت ایران،تهران، مردم از آب چاه که تمیز و سالم نبود استفاده می کردند. به همین دلیل بیشتر امراض از جمله وبا که سال های سال دامن گیر تهرانیان می شد به دلیل وجود آب آلوده و کثیف تهران بود.
چرا ما می گوییم از شیر آب خوردیم؟
1398/9/5 9:36:0|print

در شهر تهران در دوران قاجار،تنها سه قنات وجود داشت که آن هم متعلق به سرمایه داران تهرانی بود که برای مصارف خود به کار می بردند.یکی از این قنات ها در یکی از مناطق عودلاجان بود که به دلیل وجود این قنات ،این محله به نام سرچشمه خوانده شد که تا کنون هم به همین نام است.

این قنات از آن سرمایه داری بود که بچه دار نمی شد.او که همه درها را برای فرزند دارشدن بسته می دید با خود نذر کرد اگر بچه دار شود برای تهرانیان آب لوله کشی فراهم کند.پس از مدتی این مرد بچه دار شد و به نذرش عمل کرد و برای ادای نذرش به اتریش رفت تا مهندسانی را برای لوله کشی آب به تهران بیاورد.

مهندسان اتریشی بعد از لوله کشی آب قنات سرچشمه، درمانده بودند که براهرم خروجی آب چه نمادی را بگذارند چرا که در هر کشوری رسم بود بر سر اهرم آب یک نمادی باشد.به عنوان مثال بر سر خروجی آب در فرانسه،نمادی به شکل خروس گذاشته شده بود چرا که سمبل کشور فرانسه،حیوان خروس بود. بعد از کلی تدبیر، نهایتا با مشاهده پرچم ایران که در آن دوران شیر و خورشید بر روی آن نقش بسته بود و با توجه به مجسمه های شیر در برخی از اماکن تهران که نشان از نماد سرزمین بود این مهندس تصمیم گرفت بر روی اهرم خروجی آب،سر شیری فلزی بگذارد و این کار عملی شد و مردم هر زمان برای برداشتن آب به سرچشمه می رفتند می گفتند:«رفتیم از سر شیر آب آوردیم.» و این گونه شد که تا به امروز مردم همچنان می گویند از شیر آب خوردیم و یا از شیر آب آوردیم .در واقع منشا از شیر آب خوردن در قلب تهران قاجاری شکل گرفت و تا به امروز این اصطلاح دست نخورده باقی مانده است.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها