2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر


تشريح اهميت سياستگذارى در حوزه سلامت با تاكيد بر تفاوت در نيازهاى گروههاى جمعيتى

مدیر کل سلامت شهرداری تهران در تشريح اهميت سياستگذارى در حوزه سلامت با تاكيد بر تفاوت در نيازهاى گروههاى جمعيتى گفت: پوشش همگانی سلامت و ارتقاء دسترس پذيرى شهرى به عنوان تضمین کننده دسترسی همه افراد به خدمات پیشگیرانه، توانبخشی، درمان، تسکینی و امكانات و فرصت هاى شهرى تلقى مي شود.

تشريح اهميت سياستگذارى در حوزه سلامت با تاكيد بر تفاوت در نيازهاى گروههاى جمعيتى
1398/8/24 11:9:0|print


به گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران زینب نصیری در نهمين كنفرانس علمى انجمن جمعيت شناسي ايران با عنوان "پويايي جمعيت و سرمايه ي انساني در ايران" گفت: طبق اساسنامه سازمان جهانى بهداشت، برخورداری از بالاترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و تفاوت های فردی حق مسلم هر انسانی است.

وی افزود: سلامت انعكاس وضعیت گروهی از مردم، انعکاسی از موقعیت افراد و جوامع در بستر اجتماع، بازتاب رویکرد و نگاه دولت در  سیاستگذاری های اجتماعی و بازتابى از وجود یا فقدان بستر مطلوب و نظام سلامت است. 
مدیر کل سلامت شهرداری تهران با تاكيد بر اهميت توجه متوازن به ابعاد جسمى، روانى و اجتماعى سلامت تصريح كرد: توجه به تعيين كننده ها و مولفه هاى اجتماعي و محيطى در بهبود وضعيت سلامت شهرى بسيار حائز اهميت است و در همين راستا شاخص هاى ذيل رويكردهاى مبتنى بر شهرسالم، سلامت شهرى، شهر پايدار و شهرهاى سلامت بخش بصورت مستمر در شهرها ارزيابى ميگردد.
مدیر کل سلامت شهرداری تهران تصریح کرد: پوشش همگانی سلامت و ارتقاء دسترس پذيرى شهرى به عنوان تضمین کننده دسترسی همه افراد به خدمات پیشگیرانه، توانبخشی، درمان، تسکینی و امكانات و فرصت هاى شهرى تلقى ميگردد.
نصیری با اشاره به مولفه های شهر دسترس پذیر از جمله سیستم حمل و نقل،بناها و فضاهای باز، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای، اشتغال، تکنولوژی و امكان مشاركت اجتماعى عنوان كرد:  افزایش حضور و مشارکت های اجتماعی افراد دارای نیازهای خاص، فراهم بودن فرصت برابر در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی و امکان زندگی مستقل ، تغییر نگاه منفی افراد جامعه و مسئولان نسبت به افراد دارای نیازهای خاص، احقاق حقوق شهروندی افراد دارای نیازهای خاص، ارتقاء کیفیت زندگی در ابعاد عینی و ذهنی از نتايج دسترس پذير كردن شهرها براى  گروه های جمعیتی دارای نیازهای خاص از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، زنان، مردان، سالمندان و افراد دارای معلولیت تلقى مى گردد.

وى با تاكيد بر اهميت تغيير رويكرد در سیاستگذاری های حوزه سلامت افزود: ضروري است سلامت به عنوان یک رویکرد در تمامی سیاست های کلان و شهری مد نظر تمامى سياستگذاران قرار گرفته و «فراگیر سازی» و «دسترس پذیری» به عنوان دوبال اصلى آن در تمامى برنامه ريزى ها لحاظ گردد.
همچنين ایجاد بستر تحقق دموکراسی مشارکتی از طریق جلب مشارکت موثر تمامی گروه های جمعیتی در تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات و فعالیت ها ، ارجحیت توجه به پیشگیری و نقش تعیین کننده اجتماعی و محیطی سلامت در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی بهداشت، تعریف بسته های خدمتی سلامت متناسب با نیازهای گروه های جمعیتی از ديگر موضوعات حائز اهميت در سياستگذارى هاى اجتماعى در حوزه سلامت هستند.

لازم به ذكر است اين كنفرانس علمى در طول دو روز در سالن ايوان شمس معاونت امور اجتماعي و فرهنگى شهردارى تهران و با حضور اساتيد برجسته دانشگاهى برگزار گرديد.
یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها