2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

تاریخ تهران
خیابان «ناصریه» یادگار اجرای اولین طرح ترافیک در پایتخت

شهرنوشت: شاید برایتان جالب باشد بدانید طرح ترافیکی که امروز با سپری کردن روند طولانی ثبت نام در سایت انجام می شود و بعد از آن چندین و چند دوربین محسوس و نامحسوس اجرای آن را کنترل می کنند، چه تاریخچه ای دارد و با خود چه یادگاری برجای گذاشته است. 

خیابان «ناصریه» یادگار اجرای اولین طرح ترافیک در پایتخت
1398/8/20 12:6:0|print

به گزارش شهرنوشت، داشتن برچسب طرح ترافیک در ابرشهر تهران که هر سال، متقاضیانش زیاد می شود و ثبت نام اینترنتی پاسخگوی این هجمه از خواستاران طرح نیست، قصه ای به درازای یک قرن و نیم دارد. جالب است بدانید اجرای طرح ترافیک ابتدا برای محدودیت در رفت و آمد چهارپایان صورت گرفت، البته در آن دوران هم خبری از برگه جریمه ‌های آن چنانی و دوربین های کنترل نامحسوس نبود. 

داستان طرح ترافیک نخستین بار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال 1242 هجری خورشیدی با منع ورود چهارپایان باربر به محوطه میدان ارگ یا باغ گلشن آغاز شد. پس از بنای میدان توپخانه جدید در ارگ سلطنتی، توپ ها و توپچیان میدان ارگ را به محل جدید انتقال دادند و در وسط میدان ارگ استخری هشت ضلعی بنا کردند و اطراف آن را سنگفرش کالسکه رو ساختند و مابقی میدان را به فضای سبز اختصاص دادند، اما عبور و مرور مال ها به این محدوده دردسرساز شده بود و صدای شاه صاحبقرانیه رادر آورده بود. تا این که بلدیه چاره ای اندیشید و دید با داد کشیدن بر سر صاحب مال و چماق زدن بر سر حیوانات بی زبان کاری از پیش نمی رود پس از شیوه ای دیگر استفاده کرد. اطراف باغچه را با ستون های سنگی و نرده های چوبی محصور کرد و برای ممانعت از عبور و مرور چهارپایان در این میدان، خندق شرقی را پر کرد و روی آن خیابانی ساخت از توپخانه جدید تا دهنه بازار. در انتهای آن نیز دروازه‌ای به خارج شهر بنا کرد و آن خیابان را «ناصریه» نام گذاشت. 

بدین ترتیب عبور و مرور چهارپایان باربر از محدوده میدان ارگ قطع و نخستین طرح ترافیک ایران در آن وضع شد. به عبارتی از صدقه سری این طرح ترافیک، اولین خیابان تهران به نام ناصریه شکل گرفت.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها