2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

کولایی در پیش همایش صلح و مدیریت شهری:
جهانی شدن شکاف موجود در شهرها را عمیق تر کرده است

شهرنوشت: یک استاد علوم سیاسی گفت که جهانی شدن شکاف میان شهرها در تمامی کشورها را عمیق تر کرده است. 

جهانی شدن شکاف موجود در شهرها را عمیق تر کرده است
1398/8/18 17:6:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، الهه کولایی در اولین پیش همایش، سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران (علوم انسانی و اجتماعی و صلح) تحت عنوان «صلح و مدیریت شهری» گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرهای جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه، صلح است. انقلاب‌های رنگی و عربی در کشورهای غرب آسیا نشان دهنده مورد خدشه قرارگرفتن صلح در بطن شهرها و بازتولید نزاع است. 

وی با بیان اینکه ایران قرن‌های متوالی چهاراه حوادث نام گرفته است، افزود: عوامل بیرونی ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهد و درکنار آن عوامل درونی نیز نقش دارند؛ وضعیت تعامل در ایران بسیار نگران کننده است و عوامل بیرونی خواه ناخواه در روندهای داخلی کشور تاثیر گذار هستند.

کولایی با طرح این سوال که چرا انسان‌ها در محیط‌های شهری دست به شورش می‌زنند و اعتراض خود را با خشونت بیان می کنند، گفت: با رشد نئولیبرالیسم، نقش دولت‌های رفاه درحال کمرنگ شدن است. ایران فرآیند عدالت گرایی را تجربه کرده است و شاید چون این آرمان‌ها را تجربه کرده به ظاهر شبیه کشورهای پیشرفته جهان است.

وی افزود: شکل گیری شکاف‌های موجود در تهران نشان از عدم توجه ما به عوامل بیرونی دارد. نباید تاثیر خود در روند جهانی شدن را فراموش کنیم و فقط به عوامل درونی توجه داشته باشیم. ما نیز همان شکاف‌ها و ناعدالتی‌هایی را تجربه می‌کنیم که در لندن و فرانکفورت و ... رخ می‌دهد.

کولایی با بیان اینکه بستر غرب آسیا، منازعات را تشدید می‌کند و در یک جمله می‌توان گفت که خاورمیانه یک بستر تنش‌زا است، عنوان کرد: به همین علت است که شهرها به بستر مناسبی برای بیان اعتراضات و ناعدالتی‌ها تبدیل می‌شوند. جهانی شدن شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده است. مسائل داخلی ایران یک مسئله داخلی نیست بلکه جهانی است.

وی بیان کرد: انزوایی که در دانشگاه‌ها با آن مواجه هستیم به این علت است که نتوانسته‌ایم الگویی متناسب با جهانی شدن پیدا کنیم. باید آمایش مدیریت شهری و نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که بخش عظیمی از منابع کشور صرف پروژه‌های نیمه تمام می‌شود.

کولایی با اشاره به اینکه برای تبیین مفهوم صلح ابتدا باید با مفهوم شهر آشنا شد، اظهار داشت: در شهرهای ما مفاهیم فرهنگ مدنی، انسان‌های آگاه به شهرنشینی و مدنیت کجا قرار دارند؟ علم باید بومی سازی شود و با جامعه هماهنگ شود. پیوند علم و تجربه به تنهایی برای ما کفایت نمی‌کند و باید با واقعیت‌های جامعه تطبیق داده شود. اگر بتوان شهرها را به درستی تحلیل کرد، جایگاه مردم مشخص خواهد شد. خلق خدا در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها کجا هستند؟ به عبارت دیگر، شهر در ایران به چه معنی است؟ آیا منظور تجمع انسان‌ها در یک نقطه است؟ چه کسی جوابگوی ساخت برج‌ها روی گسل‌های تهران است؟ 

وی در پایان بیان کرد: باید پژوهش‌های دانشگاهی به حوزه‌‌ی برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرا ورود پیدا کند. باید قبول کنیم که تحولات ایران، تحولات زمان بر و نیازمند صبوری و آگاهی هستند. با درنظر گرفتن این پیوندها و یک نگاه عمیق به عوامل منازعه در سطح شهر و تبیین صلح شهری از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی واقعی می‌توان به پایداری صلح در شهرها کمک کرد.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها