2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

سیمین حناچی در پیش همایش صلح و مدیریت شهری:
شهرهای آشفته به صلح دست نمی یابند/توسعه باید از روستا شروع شود
شهرنوشت: سیمین حناچی، مهندس شهرساز گفت که امروزه اکثر شهرها آشفته هستند ‌و شهرهای آشفته زمینه لازم برای دست‌یابی به صلح را فراهم نمی‌کنند.
شهرهای آشفته به صلح دست نمی یابند/توسعه باید از روستا شروع شود
1398/8/18 16:57:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، سیمین حناچی در اولین پیش همایش، سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران(علوم انسانی و اجتماعی و صلح) تحت عنوان «صلح و مدیریت شهری» در‌مورد ارتباط صلح و شهر، بیان کرد: صلح مفهومی است که در یک هیبت کلی به یک آرزوی دست نیافتنی شبیه است. امروزه اکثر شهرها آشفته هستند ‌و شهرهای آشفته زمینه لازم برای دست‌یابی به صلح را فراهم نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه آسایش، آرامش و ... از جمله کلمات هم معنی صلح هستند، ادامه داد: برای زندگی در یک شهر، انسان باید آسایش و آرامش داشته باشد. آیا این شیوه‌ی رایج شهرنشینی چنین مفهومی را به انسان می‌دهد؟ باید چشم اندازی ترسیم شود که نحوه مأمن بودن شهرها را در آینده نشان دهد.
حناچی با بیان اینکه ۵ هزارسال از ایجاد شهرها می‌گذرد و ۵ هزارسال دیگر نیز باید بگذرد تا انسان‌ها بفهمند که چه چیزی ساخته‌اند، تصریح کرد: تعداد روستاهای ایران به کمتر از 40 هزار روستا کاهش یافته است. مهاجرت‌ مشکلات بسیاری برای روستاها ایجاد کرده است و اگر قرار است توسعه‌ای صورت گیرد ابتدا باید از روستاها آغاز شود، اما متأسفانه چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.
یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها