2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

نژادبهرام تاکید کرد
لزوم پیاده سازی و توسعه روابط صلح آمیز در فضاهای شهری

شهرنوشت: عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بر لزوم پیاده سازی و توسعه روابط صلح آمیز در فضاهای شهری تاکید کرد. 

لزوم پیاده سازی و توسعه روابط صلح آمیز در فضاهای شهری
1398/8/18 16:43:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، زهرا نژادبهرام در اولین پیش همایش، سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران (علوم انسانی و اجتماعی و صلح) تحت عنوان «صلح و مدیریت شهری» معادله قدرت را معادله ای جاری و ساری دانست و اظهار کرد: صلح به ابزاری تبدیل شده که خشونت بستری برای اعمال قدرت داشته باشد و دانش، بازتولید قدرتی شده که از قِبل آن بتوان اعمال خشونت کرد.
وی تاکید کرد: نباید از این نکته غافل شد که هرجا از صلح خبری نیست، قدرتِ اعمال خشونت پس آن است که تعامل را تحت الشعاع قرار می دهد و مانع رسیدن به صلح می شود.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تصریح کرد: فقدان ادبیات واحد منجر می شود کالبد خیابان و ارتباط انسانی نتواند مفاهیمی صلح آمیز داشته باشد.
عضو شورای شهر با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تعاریف متفاوتی که از صلح در این باره وجود دارد، عنوان کرد: آمریکا از برجام خارج می شود و ما ضد صلح و خشونت زا می شویم، اما اقدام آمریکا پاسداری از صلح تعریف می شود و این همان نبود ادبیات مشترکی است که به دانش نیاز دارد؛ دانشی که نتوانسته در تعریف مفهوم صلح کمک کند و اینجا باز هم دانش در خدمت قدرت قرار می گیرد.
نژادبهرام به طرح سوالی در این باره پرداخت و اضافه کرد: آیا پذیرش مفهوم صلح و باور آن و تعهد به آن در جامعه ساری و جاری است؟ در شهری زندگی می کنیم که مملو از تکثرها و تنوع هاست، چگونه می توانیم روابط صلح آمیز را در فضای شهر پیاده کنیم.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با این تنوع و تفرق برداشت ها از مفهوم صلح، اگر مکانیسم مشترکی وجود نداشته باشد، ما هر آن منتظر تنازع های متفاوت در سطح شهر خواهیم بود.
وی با طرح این سوال که کارکرد صلح در درون چنین شهرهایی چه خواهد بود و چه ابزارهایی جز مشارکت می تواند ما را برای عبور از خشونت یاری کند، گفت: پاسخ به این سوال مستلزم تبیین و نهایی کردن صلح و استفاده از مفاهیم صلح آمیز است.
به گفته نژاد بهرام؛ در بحث شهرنشینی باید به چند مقوله در خصوص صلح توجه و ادبیات جدیدی به شهر وارد کرد.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز موضوع جداسازی ری از تهران مطرح شده و این موضوع اصلا قابل تصور نیست، عنوان کرد: این موضوع به طرح تبدیل شده و به مجلس هم راه پیدا کرده و فارغ از موضوعات انتخاباتی انتظاراتی را هم به وجود آورده است.
نژادبهرام با بیان اینکه ما در تهران مساله محیط زیستی نداریم، تصریح کرد: آلودگی منابع آب و خاک ما در اطراف تهران صورت می گیرد و با چالش جدی و جدیدی به نام مجموعه های شهری رو به رو هستیم. چیزی که در درون شهر شاید بتوانیم آن را اداره کنیم، اما در حاشیه شهرها خیر. این در حالی است که حاشیه نشینی امروز به موضوع مهمی تبدیل شده چراکه١١ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد که کمتر مورد توجه مدیران شهری قرار می گیرند.
یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها