2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

شهردار اردبیل در خصوص لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» عنوان کرد
حرکت شهرداری ها به سمت کسب درآمدهای ناپایدار با اعمال معافیت های مالیاتی

شهرنوشت: شهردار اردبیل با اشاره به اینکه کاهش منابع درآمدی باعث می شود شهرداری ها از منابع ناپایدار استفاده کنند، گفت: شهرداری ها باید به سمت کسب درآمد پایدار حرکت کنند و این امر پشتیبانی تمام ارکان نظام را می طلبد تا مدیریت شهری بتواند در شهروندان رضایتمندی ایجاد و حفظ کند.

حرکت شهرداری ها به سمت کسب درآمدهای ناپایدار با اعمال معافیت های مالیاتی
1398/8/18 12:0:0|print

حمید لطف اللهیان در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت در خصوص لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: شهرداری ها بیش از 300 نوع خدمت به شهروندان ارائه می دهند. عدم ارائه این خدمات می تواند نارضایتی شهروندان را به همراه داشته باشد و در عین حال کوچک ترین خدماتی که شهرداری ها ارائه می دهند، رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند شهرداری ها از کسب درآمدهای ناپایدار فاصله بگیرند، افزود: شهرداری ها باید به سمت کسب درآمد پایدار حرکت کنند و این امر پشتیبانی تمام ارکان نظام را می طلبد تا مدیریت شهری بتواند رضایت شهروندان را کسب کند. 

شهردار اردبیل در خصوص معافیت های مالیاتی ماده 9 لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» نیز گفت: منابعی که از طریق مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها حاصل می شود، زیاد نیست و اگر همین اندازه هم کاهش پیدا کند، شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار بیشتری نیاز پیدا می کنند.

لطف اللهیان ادامه داد: هر معافیتی باید یک جایگزین داشته باشد به طور مثال، در بهسازی و بازآفرینی شهری و ... شهرداری ها معافیت اعمال می کنند. در گذشته قرار بود این معافیت از طریق منابع دولتی جبران شود که این اتفاق نیفتاد. اگر در این لایحه هم معافیت های دیگری در نظر گرفته شود و جایگزینی در نظر گرفته نشود، در نهایت کاهش عوارض و منابع موجب می شود شهرداری ها از منابع ناپایدار استفاده کنند؛ چرا که ارائه خدمات توقف پذیر نیست. 

وی با اشاره به ماده 53 لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و کاهش اختیارات شوراها عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کرده اند و این امر زمانی قابل تحقق است که بتوانیم اختیارات را افزایش داده و حاکمیت محلی را تقویت کنیم. حاکیمت محلی همان اندازه که منابع مالی را تامین می کند، باید در هزینه کرد آن هم اختیارات داشته باشد تا بتواند مدیریت شهری را حفظ کند. اینکه بخواهیم بخشی از آن اختیارات را کم کنیم و به بخش های دیگری اضافه کنیم با مدیریت واحد شهری مغایر است. در حقیقت هر اقدامی باید در راستای تقویت مدیریت شهری صورت بگیرد. 

شهردار اردبیل تصریح کرد: هر شهر اقتضائات و استانداردهای خود را دارد. نمی توانیم برای تمام شهرها به یک شکل تصمیم بگیریم که در این صورت شهرهای با جمعیت کمتر از این لایحه لطمه می بینند. هر اقدامی باید منجر به گسترش خدمات شهرداری ها شود و هر لایحه ای باید رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها