2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد
لزوم استفاده از ظرفیت های دیپلماسی به منظور ترویج صلح در مدیریت شهری
شهرنوشت: عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران گفت: در تلاش هستیم تا از ظرفیت های دیپلماسی شهری برای ترویج صلح در مدیریت شهری استفاده کنیم.
لزوم استفاده از ظرفیت های دیپلماسی به منظور ترویج صلح در مدیریت شهری
1398/8/17 13:0:0|print

زهرا نژادبهرام در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به برگزاری سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران اظهار کرد: اولین بار است که در قالب ظرفیتی با عنوان صلح و مدیریت شهری، همایشی برگزار می شود. ضمن اینکه برای نخستین بار با همکاری یک انجمن علمی در حوزه تخصصی صلح، همایشی در آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود .

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری چندین نشست پیش همایش تصریح کرد: این پیش همایش ها در مشهد و تهران برگزار می شود. البته در ابتدا قرار بود این همایش در تهران با همکاری شورای شهر برگزار شود که پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم شهرداری تهران هم می تواند در این زمینه به شورا و موسسه صلح کمک کند تا این پیش همایش با تاکید بر مبحث مدیریت شهری برگزار شود.

نژاد بهرام با اشاره به رویکرد های مدنظر به منظور برگزاری این همایش اضافه کرد: در تلاش هستیم تا از ظرفیت های دیپلماسی شهری برای ترویج صلح در مدیریت شهری استفاده کنیم.شهر تهران به دلیل جایگاه ویژه ای که در اختیار دارد و از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک کانون بسیار بزرگ در سطح منطقه محسوب می شود. در واقع، پایتخت این ظرفیت نهفته را در اختیار دارد تا ادبیات صلح را در مدیریت شهری ترویج دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه مسأله صلح یک موضوع جهانی است و متعلق به ملت خاصی نیست، عنوان کرد: تمام کسانی که دغدغه مند هستند به موضوع صلح توجه می کنند، این که همیشه موضوع صلح در کانون های علمی، سیاسی و حقوق بشری مورد توجه قرار می‌گیرد فاصله آن را با مفاهیم عملیاتی و روزمره زندگی زیاد کرده است.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تاکید کرد: تمام تلاش مدیریت شهری در تهران و برگزارکنندگان همایش مذکور این است که بتواند صلح را از یک مقوله فانتزی به سطح زندگی مردم وارد کنند، این مردم هستند که باید نسبت به ترویج، نشر و بقای صلح دغدغه مند باشند.
یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها