2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر


تهران را با مشکلاتی که برایش ایجاد کردیم نباید رها کنیم
زهرا نژادبهرام

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران

تهران را با مشکلاتی که برایش ایجاد کردیم نباید رها کنیم
1398/7/14 11:55:0|print

روز تهران بازگشت به تمام آرزوهاییست که برای این شهر در سر می پرورانیم؛ ایجاد فرصتهای جدید برای شناخت شهرمان.
تهران با تمام ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خود بر هویت اصیلش تاکید دارد. هویتی که نیاز به مراقبت دارد. اما مهم ترین اقدام برای حفظ هویت، شناخته شدن آن است که کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ هویتی که تهران را نه تنها در میان شهرهای کشور که پایتختهای کشورهای خاورمیانه هم منحصر به فرد کرده است.
نگاه ما به تهران همواره از منظر پایتخت سیاسی بوده و به هیچکدام از ظرفیتهایی که موید سرمایه های آن بوده، توجه نکرده ایم.
تهرن کانون اقوام است. تهران ظرفیت معماری و شهرسازی و بستری برای توسعه با حفظ فضاهای سبز منطقه ای، محله ای و فرامنطقه ای است.
تهران نگین سبزی دارد به نام "عباس آباد" که کمتر مورد توجه قرار گرفته. تهران کانون برگزاری بزرگترین اجلاس های منطقه ای و بین المللی در جهان است. تهران ظرفیتی به نام دریاچه خلیج فارس دارد که می تواند فرصتهای زیادی را برای گردشگری و تجارت و اقتصاد شهر فراهم کند. بافتهای تاریخی و سایر جاذبه های اصیل گردشگری را هم به آن اضافه کنید.
تهران مجموعه ای از ۱۰ میلیون نفر جمعیت است که چرخه های زنده بودن شهر را به گردش درمی آورند.
حال به تهران از این منظر نگاه کنید؛ از یکسو البرز سربه فلک کشیده و از سوی دیگر دشت کویر.
تهران با تمام فشارهایی که در تاریخ حیات سیاسی خود تجربه کرده، سالهای متمادی پایتختی استوار مانده و موقعیت های زیادی را برای سران و سردمداران سیاست و اقتصاد کشور ایجاد کرده.
این شهر تا این حد با دست باز، فرصتها را فراهم کرده و حالا انتظار می رود تهران را بشناسیم، مسائل به وجود آمده برای او را حل کنیم و با طرح عناوینی نظیر خروج پایتخت از تهران و مسائلی از این دست، به ساحتش لطمه نزنیم.
شهری که تمام منابعش را دست و دلبازانه به کشور هدیه کرده و حالا که با مسائلی نظیر کمبود آب یا بروز آلودگی ها، آسیب های اجتماعی و... مواجه شده، نباید آن را با مشکلات و مسائلش تنها بگذاریم. مسائل تهران نه با پیشنهادهایی نظیر خارج شدن پایتخت که با حل مسائله، تعدیل می شود.
باید به تهران توجه کرد و آن را باور کرد؛ شهری که بیش از دو قرن مسئولیت سیاسی و اقتدار کشور ایران را بر دوش می کشد و شرط انصاف این است که هویتش پابرجا باند.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها