2019/09/19 - پنجشنبه 28 شهريور 1398
2019/09/19 - پنجشنبه 28 شهريور 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

یافته‌های اطلس کیفیت زندگی شهر تهران نشان می دهد
ساکنان محله هرندی بیشترین میزان مشارکت اجتماعی را در میان محلات پایتخت دارند

شهرنوشت: بررسی شاخص کلی مشارکت اجتماعی محله‌ای نشان داده که محله هرندی با اینکه از نظر میزان رضایت شهروندان در شاخص‌های مختلف در ردیف محلات با نمره پایین است، ساکنانش بیشترین مشارکت اجتماعی را در شهر تهران دارند.  


ساکنان محله هرندی بیشترین میزان مشارکت اجتماعی را در میان محلات پایتخت دارند
1398/6/1 10:33:0|print

به گزارش شهرنوشت؛ یکی از موضوعات مطرح شده در پیمایش رصد کیفیت زندگی، سنجش میزان مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت هایی است که به کیفیت زندگی در محله ارتباط دارد. بر همین اساس شاخص کلی مشارکت اجتماعی در محله، از ترکیب آیتم‌های مطرح شده در این بخش ساخته شده است و میزان مشارکت مردم در امور مربوط به محله را نشان می‌دهد.

بر اساس این شاخص نمره کلی شهر تهران از نظر مشارکت اجتماعی در محله، 17 از 100 است که نشان دهنده سطح بسیار پایین مشارکت اجتماعی در شهر تهران است. آنطور که در اطلس کیفیت زندگی شهر تهران آمده است؛ بیشترین میزان مشارکت اجتماعی در محله، در مناطق 12،22 و 15 بوده است این در شرایطی است که کمترین میزان مشارکت به مناطق 3، 6 و 16 مربوط است.

مقایسه محله های تهران از نظر میزان مشارکت اجتماعی نیز نتایج جالب توجهی دارد؛ در میان محلات شهر تهران بالاترین نمره در شاخص مشارکت اجتماعی محله‌ای به محله‌های هرندی در منطقه 12، خواجه نصیر در منطقه 7، امیریه در منطقه 11، دهکده المپیک در منطقه 22 و حمزه آباد در منطقه 20 تعلق دارد.

با اینکه محله هرندی از نظر میزان رضایت شهروندان در شاخص‌های مختلف در ردیف محلات با نمره پایین است، این محله از نظر میزان مشارکت اجتماعی ساکنان در صدر قرار گرفته است. محله های ارم در منطقه 5، شهرک شهرداری و شهرک نفت در منطقه 21، کالاد در منطقه 4 و هفت چنار در منطقه 10 کمترین نمره مشارکت اجتماعی محله‌ای را دارند.

پرسش‌های اصلی در این بخش شامل میزان مشارکت مردم در انجمن ها و نهادهای مدنی و محلی، مراجعه به شورایاری، تماس با 137 و 1888، شرکت در نماز جماعت محله‌ها، کاشت و نگهداری فضای سبز در محله، مقابل منزل و بالکن خانه و همچنین پیگیری برای جلوگیری از گران فروشی برخی کسبه محله است.یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها