2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد
ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های جامع و تفضیلی شهر تهران برای نخستین بار در کشور

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های جامع و تفضیلی شهر تهران برای نخستین بار در کشور خبر داد. 

 ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های جامع و تفضیلی شهر تهران برای نخستین بار در کشور
1398/5/19 8:50:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، امیرحسن جعفری ورامینی سرپرست این اداره کل با اشاره به برنامه های شهردار تهران مبنی بر دستیابی به پایداری و ارتقاء زیست پذیری شهر تهران گفت: اهداف و سیاستهای اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار در جهت نظاممندسازی ملاحظات محیط‌زیستی در تدوین، گزینش، پیاده‌سازی، مدیریت و ارزشیابی استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه شهری است

وی با اشاره به اینکه مداخله در تصمیم‌سازی‌ و سیاستگذاری‌ با رویکرد محیط زیستی از موضوعات مهم و ضروری است اظهار داشت: جهت بهبود اثر بخشی ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی در سطوح اجرایی و با توجه به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر بازنگری طرح جامع و تفضیلی، این اداره کل انجام مطالعات ارزیابی راهبردی محیط زیستی (SEA) طرح های مذکور را با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 98 در دستور کار خود قرار داده است. 

جعفری اظهار کرد: هدف از انجام این مطالعه، آسیب شناسی ضوابط و مقررات موجود در طرح های جامع و تفصیلی بر وضعیت محیط‌زیست شهر تهران، تلفیق ملاحظات محیط زیستی در فرایند تصویب و اجرای برنامه ها، سیاست‌ها و طرح‌های جامع و تفصیلی و ارزیابی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بلند مدت و کوتاه مدت آن است. 

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان خاطرنشان ساخت: امید است با انجام و اجرای نتایج مطالعات ارزیابی راهبردي محیط زیستی (SEA) در کلانشهر تهران، روند توسعه به سوي پایداري سوق داده شده و به تبع آن، شاخص‌هاي توسعه پایـدار را کـه در برگیرنـده کلیـه ابعـاد اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی است، بهبود یابد.
یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها