2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر


برپایی ارکستر فیلارمونیک، قدم بسیار مثبت شهرداری تهران است

کامبیز روشن‌روان

 آهنگساز

برپایی ارکستر فیلارمونیک، قدم بسیار مثبت شهرداری تهران است
1398/5/12 10:10:0|print

در تمام شهرهای بزرگ دنیا معمولا یک ارکستر فیلارمونیک وجود دارد که زیر نظر شهرداری اداره می‌شود. این ارکسترهای فیلارمونیک نقش مهمی در اعتباربخشی به شهر و معرفی هویت آن دارند و با اجرای قطعاتی از آهنگسازان سرزمین خود و کشورهای مختلف دنیا می‌توانند در مکالمات فرهنگی و توسعه‌ی آن موثر واقع بشوند.

ارکسترهای فیلارمونیک معمولاً با حمایت مردم شهر تشکیل می‌شوند، اما هیچ تعصبی در میان نیست که نوازنده‌های آن باید حتما از شهروندان همان شهر باشند. به طور مثال، وقتی ارکستر فیلارمونیک برلین نوازنده‌ای را از دست می‌دهد آگهی می‌کند و در سراسر جهان ارائه می‌دهد تا جای آن را با نوازنده‌ای دیگر پر کند. ارکستر فیلارمونیک در هر شهر افتخار آن شهر و مردم آن است. با این مبنا تشکیل چنین ارکستری از سوی شهرداری برای تهران قدم بسیار مثبتی است که امیدوارم تداوم داشته باشد. مسئولان شهرداری و متولیان باید اصل و ضرورت ماندگاری را در این میان لحاظ کنند. باید بودجه سالانه و برنامه‌ی بلندمدت برای پروژه تعریف کنند و دستمزد نوازنده‌ها و آهنگساز و رهبر ارکستر را پیش‌بینی کنند. باید همه‌چیز از قبل پیش‌بینی شود تا لازم نشود بعد از آن از دیگر فضاها طلب کمک کنند. حتما باید خوراک ارکستر را تامین کنند. باید مشخص شود که قرار است از آهنگسازان ایرانی اجرا کنند یا خیر؛ اگر مختص آهنگسازان ایرانی است باید متوجه باشند که آهنگسازان زیادی وجود ندارد. پس نیاز است که حتی سفارش ساخت به آهنگسازان داده شود. 

علاوه بر این مهم است که کارهای جدید هم ارائه شود و پروژه به آثار قدیم محدود نشود. شورای فنی ارکستر باید از آدم‌های متخصص تشکیل شود که به هیچ نگاه ویژه‌ای تعصب نداشته باشند. آهنگسازها باید با نگاه باز و آوانگارد از هویت ملی دفاع کنند به گونه‌ای که هم برای ما ایرانی‌ها و هم سایر ملل جذاب باشد. مادامی که یک نگاه فرهنگی گسترده ایجاد نشود این امر موفقیت‌آمیز نخواهد بود. تردیدی نیست که موسیقی یکی از فراگیرترین مدیوم‌ها برای معرفی فرهنگ به سایر فرهنگ هاست. تشکیل چنین ارکستر فیلارمونیکی، قدم بسیار مثبتی است از سوی شهرداری تهران که امیدوارم با قدرت بیشتر پیش برود.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها