2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

در یکصد و هشتادمین جلسه شورای شهر صورت گرفت؛
بررسی ۴٠ پیشنهاد اعضای شورا در خصوص بودجه سال ٩٩ شهرداری تهران

شهرنوشت: در یکصد و هشتادمین جلسه شورای شهر تهران، ۴٠ پیشنهاد اعضای شورا در خصوص بودجه سال ٩٩ شهرداری تهران بررسی شد. 

بررسی ۴٠ پیشنهاد اعضای شورا در خصوص بودجه سال ٩٩ شهرداری تهران
1398/9/12 10:30:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، بررسی ۴٠ پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران در خصوص بودجه سال ٩٩ شهرداری تهران موضوعی بود که در دستور جلسه صد و هشتادمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

پیش از آغاز بررسی پیشنهادات مطرح شده محسن هاشمی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظرم بهتر است امروز تذکرات را اعضا نخوانند، زیرا از تصویب سیاست های بودجه سال آینده عقب هستیم و از این رو باید این سیاست ها را بررسی کنیم و به تصویب برسانیم.

هاشمی با بیان اینکه حدود 40 پیشنهاد برای تغییر سیاست‌های بودجه به هیأت رییسه واصل شده است، عنوان کرد: اگر قرار باشد تمام موارد را به نتیجه برسانیم باید امروز حداقل دو ساعت بنشینیم. اولین پیشنهاد برای اضافه شدن جمله «توسعه فضاهای ورزش همگانی» بود که با نظر موافق اعضا تأیید شد.

در ادامه دومین پیشنهاد درباره اضافه شدن جمله «تحقق پایداری فرهنگی، اجتماعی، حقوق و تکالیف شهروندی» به بند ۷-۱ بود.

بهاره آروین،عضو هیات رییسه شورای شهر تهران به عنوان مخالف با این پیشنهاد گفت: به نظرم اینکه ما هر چیزی که فکر می کنیم خوب است، داخل مصوبه بیاوریم به معنای آن نیست که لزوما در حین بودجه ریزی هم همان چیزی که دلخواه ما است، محقق شود. در نهایت این پیشنهاد با تعداد ۱۹ رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

سومین پیشنهاد اضافه شدن جمله «افزایش سرمایه اجتماعی میان شهروندان و شهرداری از طریق شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری» به بند ۷-۱ بود.

در همین خصوص مجید فراهانی گفت: نظیر همین جمله و موضوع در یک بند دیگر آورده شده است.

از این رو این پیشنهاد به خودی خود منتفی شده و از دستور جلسه خارج شد.

در ادامه جلسه چهارمین پیشنهاد موضوع حذف جملات «جهت گیری سیاست ها و اولویت ها » از بند ۸ و ۹ مصوبه بود.

حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به این پیشنهاد توضیح داد: به نظرم حذف این جملات از این بندها باعث می شود تا نتیجه مورد نیاز محقق نشود.

در نهایت درباره این پیشنهاد رأی گیری انجام شد و با توجه به عدم موافقت اعضا رأی نیاورد.

در ادامه جلسه از جمله پیشنهاداتی که مورد بررسی قرار گرفت اعمال تبصره ای در بخش مسائل کلیدی شهرداری تهران بود که براساس آن شهرداری تهران موظف شد در چارچوب برنامه اولویت محور و تحقق پذیر برای مدت زمان باقیمانده این دوره مدیریتی، مصارف بودجه را در چارچوب پروژه ها و اولویت های مورد تأیید کمیسیون های تخصصی در مأموریت مربوط پیش بینی و در لایحه بودجه 99 ارائه کند.

در ادامه در بخش جهت گیری سیاست ها و اولویت بودجه ها، اعضای شورای شهر بر وصول مطالبات معوق و قانونی شهرداری از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی تأکید کردند و با 18 رأی موافق به تصویب رسید.

محمد علیخانی در این بخش پیشنهاد داد که در بند تجهیز منابع عمومی شهرداری و اتکا به درآمدهای پایدار قید شود که درآمدها به گونه ای پیش بینی شود که امکان تحقق آن وجود داشته باشد. این پیشنهاد با 12 رأی موافق تصویب شد.

سید حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه یکی از اصول بودجه ریزی تحقق پذیر بودن آن است، تصریح کرد: در سند بودجه که تهیه و تدوین می شود، تحقق پذیری آن مورد توجه قرار می گیرد. نباید اصول بودجه نویسی را این گونه بیان کنیم.

بند 8 بخش هزینه ای بخش دیگری بود که حجت نظری در این باره پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: سازمان شهرداری ها در بخشنامه ابلاغی خود درباره پیش بینی اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداری معادل 2 درصد بودجه هزینه ای را مجاز اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که در طرح مذکور، این رقم یک درصد بودجه هزینه ای مجاز است. بنابراین پیشنهاد می کنم ما نیز این رقم را به دو درصد برسانیم.

بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد توضیح داد: از آنجا که این اعتبارات در قالب دستورالعمل مشخصی نیست و تلاش کردیم سال گذشته رقم آن را کاهش دهیم بهتر است با این پیشنهاد موافقت نشود زیرا هرچه قدر تلاش شود بودجه ردیف هایی که اعتبار مشخصی ندارد را کاهش دهیم به شفاف سازی بودجه کمک می کند. 

شهربانو امانی به عنوان موافق با پیشنهاد حجت نظری گفت: این ردیف اعتباری است برای مصوبات اخیری که شورای شهر درباره آسیب دیدگان اعتراضات اخیر تصویب کرد. بنابراین بهتر است رقم آن افزایش یابد. 

در نهایت این پیشنهاد با 15 رأی به تصویب رسید.

از دیگر تبصره های پیشنهادی مربوط به بخش تملک دارایی ها و سرمایه ای بود که محمدعلیخانی آن را پیشنهاد کرد. در قالب پیشنهاد این عضو شورای شهر، شهرداری تهران مکلف شد منابع و مصارف تملک و دارایی را به نحوی پیش بینی و مدیریت کند که حداقل سالانه 5 درصد بدهی سنواتی کاهش یابد. این تبصره پیشنهادی با 17 رأی به تصویب رسید.

بررسی پیشنهادات باقی مانده از طرح مذکور به جلسه آینده ( روز یکشنبه ) موکول شد.