2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران:
نخبگان دارای معلولیت تاکیدی است که معلولیت، محدودیت نیست
محمدرضا جوادی یگانه معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ضمن تبریک این روز به معلولان گفت: ۳۹ سال زندگی در کنار برادر معلولم به من آموخته است که معلولیت معیاری برای سنجش ویژگی‌های انسانی نیست و وجود نخبگان دارای معلولیت نشان‌دهنده این است که معلولیت، محدودیت نیست. 
نخبگان دارای معلولیت تاکیدی است که معلولیت، محدودیت نیست
1398/9/10 9:56:0|print

محمدرضا جوادی یگانه معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ضمن تبریک این روز به معلولان گفت: ۳۹ سال زندگی در کنار برادر معلولم به من آموخته است که معلولیت معیاری برای سنجش ویژگی‌های انسانی نیست و وجود نخبگان دارای معلولیت نشان‌دهنده این است که معلولیت، محدودیت نیست. 

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران افزود: هم اکنون در هر منطقه از شهر تهران یک سرای محله برای ناشنوایان، نابینایان و معلولان جسمی حرکتی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این یک شعار نیست و در صورت تسهیل‌گری برای حضور معلولان، این حضور می‌تواند منشاء ثمرات و برکات باشد. با توجه به تنوع جامعه شهری، مدیران باید توجه کنند که معلولان ۱۵ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند و این گروه تنها به خدمات توان‌بخشی و توان پزشکی نیاز ندارند بلکه نیازمند توان‌بخشی مبتنی بر جامعه‌اند. 

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران با بیان اینکه "اعتقاد مدیریت شهری برای گروه‌هایی با نیازهای خاص این است که آنها حقوق برابر از فرصت‌های شهری داشته باشند"، اظهار کرد: در مجموعه معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران در تلاشیم بسترساز حضور معلولان در پروژه‌های مدیت شهری باشیم تا بتوانیم مطالبه‌گر نیازهای این قشر باشیم. 

جوادی یگانه ادامه داد: برای مناسب‌سازی شهر تهران وایجاد مدیریت یکپارچه در سطح سازمان‌های دولتی، به دنبال جلب مشارکت مؤسسات، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای شناسایی نقصان‌ها و موانع موجود در پایتخت هستیم. 

وی با بیان اینکه "در دوره جدید مدیریت شهری با استفاده از توان شهری و حضور نمایندگان افراد دارای معلولیت در تلاشیم خدمات مؤثری ارائه دهیم"، افزود: با وجود عدم مناسب‌سازی فضاهای شهری تاکنون در سال جاری به اصلاح ساختمان‌های موجود شهری پرداخته‌ایم و در هر منطقه یک سرای محله به صورت کامل برای افراد نابینا، ناشنوا و معلولان جسمی و حرکتی مناسب‌سازی شده‌اند. در ۲۲ سرای محله تهران نیز مترجم ناشنوا مستقر شده و این نیروها در تمام برنامه‌های سراهای محله حضور خواهند داشت. 

به گفته معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران، مناسب‌سازی مجموعه‌های ورزشی پایتخت نیز آغاز شده است و تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت. 

جوادی یگانه با اشاره به شعار امسالِ روز جهانی افراد دارای معلولیت که ارتقای مشارکت افراد دارای معلولیت برای دستیابی به توسعه فراگیر، عادلانه و پایدار است، گفت: این شعار بیش از آنکه مخاطبش افراد دارای معلولیت باشد، به مدیران برای برابرسازی فرصت‌ها و در دسترس‌پذیری امکانات شهری اشاره دارد. 

وی ادامه داد: با توجه به تنوع گروه‌های جامعه از جمله سالمندان، معلولان، کودکان و... مدیران شهری باید شهر را به گونه‌ای طراحی کنند که همه گروه‌ها از آن استفاده کنند. 

جوادی یگانه ادامه داد: دسترسی آسان برای جامعه معلولان از موضوعاتی است که مورد توجه مدیریت شهری قرار دارد و در معاونت فرهنگی و اجتماعی اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است. 

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در مدیریت جدید شهری برنامه ما استفاده از توان فکری نمایندگان معلول و نظارت آنها بر پروژه‌های شهری است که این روند در دستور کار شهرداری قرار دارد. 

جوادی یگانه به اصلاح ساختمان‌های موجود در سطح شهر تهران برای تردد معلولان اشاره کرد و گفت: هم اکنون در هر منطقه از شهر تهران یک سرای محله برای ناشنوایان، نابینایان و معلولان جسمی حرکتی پیش‌بینی شده است. 

وی افزود: همچنین براساس برنامه‌ریزی از امروز در ۲۲ سرا در ۲۲ منطقه تهران مترجم ناشنوایان برای ارائه خدمات به جامعه ناشنوایان مستقر خواهد شد. 

معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در پایان خاطر نشان کرد: مناسب‌سازی ساختمان‌های شهرداری تهران در ۲۲ منطقه تهران در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر آن که مناسب‌سازی مجموعه‌های ورزشی در دستور کار قرار دارد که تا به امروز ۹ مجموعه مناسب‌سازی شده است و تا پایان سال این فرایند ادامه خواهد داشت.