2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

روز چهارشنبه و با حضور شهردار تهران؛
جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور برگزار شد

شهرنوشت: روز چهارشنبه و در حاشیه برگزاری اولین همایش ملی بهره‌وری در مدیریت شهری، جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران نیز برگزار شد. 

جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور برگزار شد
1398/9/9 11:36:0|print

به گزارش شهرنوشت، روز چهارشنبه 6 آذرماه در حاشیه اولین همایش ملی بهره‌وری در مدیریت شهری که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد، جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران نیز با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و رئیس این مجمع، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مرتضی الویری رئیس شورای‌عالی استان‌ها و جمعی از شهرداران کلان‌شهرهای ایران برگزار شد تا اعضا به طرح دغدغه‌هایشان بپردازند.

این جلسه با محوریت موضوع لوایح دوگانه مالیات برارزش افزوده و منابع مالی پایدار تشکیل شد.

در این جلسه اعضا بر اهمیت همراهی نمایندگان مجلس در به تصویب رسیدن لوایح دوگانه مالیات بر ارزش افزوده و منابع مالی پایدار تاکید کردند.