2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

پس از بحث و بررسی؛
«کمیته ویژه صیانت» تفاهم نامه جدید سارینا 2 کیش را تائید کرد
کمیته ویژه صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران پس از بحث و بررسی و ارزیابی تفاهم نامه جدید سارینا 2 کیش،تفاهم نامه را تائید و به دبیرخانه کمیته ابلاغ کرد.
کمیته ویژه صیانت از حقوق اعضای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران پس از بحث و بررسی و ارزیابی تفاهم نامه جدید سارینا 2 کیش،تفاهم نامه را تائید و به دبیرخانه کمیته ابلاغ کرد.
«کمیته ویژه صیانت» تفاهم نامه جدید سارینا 2 کیش را تائید کرد
1398/9/4 16:2:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، تفاهم نامه جدید پروژه سارینا 2 کیش در نشست کمیته ویژه صیانت که 22 مهرماه سال جاری در دفتر مدیرکل شهردار تهران برگزار شد بررسی و سناریوهای ممکن و زوایای مثبت و منفی آن مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

تفاهم نامه جدید، نتیجه  مذاکرات متعدد شرکت گنجینه آتیه (شرکت صد درصدی متعلق به صندوق ذخیره کارکنان) و شرکت انبوه سازان سارینا کیش بوده و نیاز بود کمیته ویژه صیانت ضمن تشکیل جلسه درباره تائید و یا رد آن تصمیم گیری کند.

این گزارش حاکی است بر همین اساس کمیته ویژه صیانت از حقوق اعضا تشکیل و پس از انجام بررسی های تکمیلی سرانجام تفاهم نامه سارینا 2 به تائید تمامی اعضای کمیته ویژه صیانت که بر اساس مصوبه هیات امنا شامل مقامات شهرداری تهران،مدیران دستگاه های نظارتی و منتخبین هیات امنا هستند، رسید.

بر این اساس با تائید کمیته صیانت نشست فوق العاده هیات امنای صندوق روز چهارشنبه 6 آذرماه جاری جهت تصمیم گیری نهایی و ابلاغ به مدیران صندوق تشکیل می شود.

تفاهم نامه ای که بر اساس آن "میزان سرمایه گذاری موسسه صندوق ذخیره کارکنان در پروژه  سارینا 2 کاهش یافته"،"بخش قابل توجهی از دارایی های صندوق آزاد" و نهایتا "قرارداد مشارکت به مبایعه نامه تبدیل شده است".

بنا بر این گزارش قرارداد سارینا 2 کیش در سال 94 و با هدف مشارکت در ساخت یک مجتمع بزرگ تجاری در جزیره کیش به امضا رسید اما به دلیل روند نامناسب نحوه طراحی اقتصادی مشارکت و ارزش افزوده واقعی آن و همچنین شرایط نامساعد اقتصادی پیشرفتی نداشت و این در حالی بود که 70 درصد سرمایه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در این پروژه متوقف مانده بود.

بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور در گزارش مبسوطی که سال 95 از وضعیت صندوق ذخیره کارکنان و سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی آن ارائه کرد، هیات امنای موسسه صندوق ذخیره را مکلف به تشکیل "کمیته ویژه صیانت از حقوق اعضا" متشکل از شخص شهردار تهران، نمایندگان منتخب کارکنان و صاحب نظران جهت اتخاذ تمهیدات مالی و حقوقی درباره برخی قراردادهای منعقده از جمله سارینا 2 کیش کرد.

بر اساس این گزارش با انتصاب تیم مدیریتی فعلی موسسه در بهمن ماه سال 96 و پیگیری ها و نامه نگاری های متعدد با  شهرداران تهران، سرانجام در این دوره پیروز حناچی با تشکیل کمیته ویژه صیانت موافقت و نسبت به تسریع در تشکیل کمیته دستور داد.

بدین ترتیب کمیته ویژه صیانت با ترکیب مذکور تشکیل و درباره بزرگترین پرونده سرمایه گذاری ناکام موسسه صندوق ذخیره کارکنان تصمیم گرفت.

با تائید تفاهم نامه جدید سارینا 2 کیش در کمیته ویژه صیانت از حقوق کارکنان شهرداری تهران امید می رود بزرگترین سرمایه گذاری صندوق ذخیره از بلاتکلیفی خارج شده و منابع حاصل در فعالیت های کم ریسک و پربازده اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده واقعی برای صاحبان آن یعنی کارکنان شهرداری تهران به کار گرفته شود.

انتهای پیام