2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران خبر داد
حضور سرمایه گذاران خارجی در راستای اجرای خطوط LRT

شکرالله بنار مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تهران گفت: در راستای توسعه خطوط ریلی شهر تهران و به ویژه احداث و راه اندازی 3 خط ال آر تی شرکت سرمایه گذاری JPZ از کشور مالزی اعلام آمادگی کرده و طرح ها و پیشنهاد های خود را به سازمان ارائه داده است.


حضور سرمایه گذاران خارجی در راستای اجرای خطوط LRT
1398/9/3 10:2:0|print

به گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تهران، شکر الله بنار با اعلام این خبر افزود: توسعه خطوط ریلی یکی از اولویت های مدیریت شهری تهران است و در شرایط کنونی یکی از بهترین راهکار ها در جهت کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت است.

وی ادامه داد: خطوط ال آر تی نیز در زمره خطوط ریلی به شمار می آید که می تواند در جابجایی مسافران سهم عمده ای را داشته باشد.

بنار افزود: براین اساس و در راستای توسعه خطوط ریلی و جانمایی و احداث سه خط ال آر تی در تهران و نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی، شرکت JPZ مالزی اعلام آمادگی کرده است و در این راستا نمایندگان شرکت مذکور برنامه های خود را ارائه دادند.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران گفت: در این جلسه شرکت JPZ توانایی فنی و تجربیات خود را معرفی کرد و همچنین نحوه طراحی و جانمایی سه خط ال آر تی را نیز به صورت پیشنهاد ارائه داد.

بنار همچنین افزود: این شرکت از چندی قبل اقدام به مطالعات و طراحی خطوط ال آر تی کرده بود و در این جلسه گزارش اولیه خود را نیز ارائه کرد.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری، اتخاذ تصمیمات در جهت منافع شهر و شهروندان است گفت: پیشنهاد های شرکت مالزیایی توسط تیم فنی و نمایندگان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بررسی خواهد شد و نیز نحوه مشارکت و میزان حجم مبادله سرمایه، بررسی های لازم صورت خواهد گرفت.

نمایندگان شرکت JPZ مالزی در جلسه ای با حضور مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران، نمایندگان شرکت یادمان سازه و نمایندگان معاونت حمل و نقل و ترافیک در محل سازمان سرمایه گذاری به ارایه پیشنهاد های خود پرداختند.