2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خبر داد:
تحقق 90 درصدی درآمد نقد و غیر نقد؛ تاکنون/افزایش درآمد نسبت به سال گذشته
معاون هماهنگی و امورمناطق شهرداری تهران از تحقق 90 درصدی درآمد نقد و غیر نقد شهرداری تهران خبر داد و گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش درآمد داشتیم.
تحقق 90 درصدی درآمد نقد و غیر نقد؛ تاکنون/افزایش درآمد نسبت به سال گذشته
1398/9/2 10:50:0|print


شاپور رستمی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اعلام این خبرگفت: برای تحقق بهتر درآمد 6 کارگروه تشکیل دادیم تا بتوانیم بهبود عملکرد داشته باشیم. با استفاده از این کارگروه و رهنمودهای شهردار محترم تهران تلاش کردیم بودجه پیش بینی شده را محقق کنیم. 

وی با اشاره به اینکه در کل حدود 95 درصد از درآمد نقد مناطق شهرداری محقق شده است، عنوان کرد: تاکنون 90 درصد از درآمد نقد و غیر نقد، 83 درصد درآمد نقد خزانه با اسناد و 73 درصد درآمد بدون اسناد خزانه محقق شده است. 

معاون هماهنگی و امورمناطق شهرداری تهران با اشاره به اینکه درآمد مناطق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: امسال قیمت ها تغییر چشمگیری داشته است و شهرداری هم مانند دیگر ارگان ها با این مسئله روبه رو شده است. درآمد کنونی برای اقداماتی که شهرداری باید انجام دهد کافی نیست؛ بنابراین تلاش می کنیم در چارچوب قانون افزایش درآمد داشته باشیم.