2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار خبر داد:
تصویب ماده 4 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها/ تثبیت اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا

شهرنوشت: مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار، از تصویب ماده 4 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها خبر داد و گفت: با تصویب این ماده اختیارات شوراهای اسلامی شهر و و روستا تثبیت شد. 

تصویب ماده 4 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها/ تثبیت اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا
1398/8/27 13:7:0|print


سید مناف هاشمی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت، در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی این لایحه از روز گذشته در صحن آغاز شد. روز گذشته کلیات لایحه، مواد یک تا سه و تبصره های مواد چهار تصویب شد. 

وی افزود: لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها یکی از لوایحی است که شهرداری ها از سال 62 منتظر بودند به مجلس راه پیدا کند و با تلاش بسیار با طرح دو فورتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به صحن راه پیدا کرد. 

مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار در خصوص تاثیرگذاری این لایحه بر شرایط شهرداری ها عنوان کرد: در صورت تصویب این لایحه مباحث مرتبط با نوسازی اصلاح می شود. سهم شهرداری ها از جرایم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری محل واریز شده و در ماده 4 اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا محکم تر می شود. 

هاشمی ادامه داد: در ماده 9 این لایحه سهم شهرداری ها و دولت در مالیات ها و اختلافات موجود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و برابری سهم شهرداری ها و دولت هم در این ماده بررسی می شود. 

وی با اشاره به اینکه امروز ماده 4 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها تصویب و از ماده 5 برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد، افزود: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بتوانند این لایحه را تصویب کنند و یکی از آرزوهای شهرداری ها پس از سال ها محقق شود.