2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
شهردار مدرسه گامی موثر در راستای آموزش مشارکت های شهروندی است

شهرنوشت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح شهردار مدارس را امری تاثیرگذار در اداره امور شهری خواند و از مسئولان مربوطه خواست انتخابات شهردار مدرسه را جدی بگیرند.

شهردار مدرسه گامی موثر در راستای آموزش مشارکت های شهروندی است
1398/8/18 12:54:0|print

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به بیست و یکمین دوره انتخابات شهردار مدرسه که ۲۰ آبان ماه در بیش از ۴۰۰ مدرسه دوره اول متوسطه پایتخت برگزار می‌شود، گفت: طرح شهردار مدرسه می تواند دانش آموزان را با وظایف شهردار آشنا کند و این امر می تواند مشارکت اجتماعی مهمترین شهروندان یعنی کودکان و نوجوانان را بالا ببرد.

بیگدلی با بیان اینکه دانش‌آموزان، شهروندان فعلی و آینده شهر هستند، گفت: دانش آموزان باید در زمینه اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری آموزش ببینند و آن را بیشتر از قبل تمرین کنند، قوانین و مقررات شهر و شهرداری را بشناسند تا در آینده عنصر مفیدی برای شهر تهران باشند.

وی افزود: مسوولین کشور در آینده از میان همین دانش آموزان انتخاب می‌شوند، لذا آموزش به این افراد و همکاری گرفتن از آنان در اداره امور شهری می‌تواند به آینده شهر کمک کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بهترین مکان برای آموزش شهروندی و افزایش حس مسئولیت‌پذیری نسبت به شهر را مدارس خواند و اظهار کرد: طرح شهردار مدرسه می‌تواند مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان را افزایش دهد و می‌تواند تمرین مناسبی باشد برای رفتاری که یک شهروند باید از خود بروز دهد تا شهری زیست‌پذیر داشته باشد.

بیگدلی ادامه داد: از مسئولان مربوطه که در این زمینه فعالیت می‌کنند تقاضا دارم، این طرح را امری جدی تلقی کنند و انتخابات آن را به صورت نمایشی برگزار نکنند، این انتخابات باید با در نظر گرفتن تمامی امکانات و تمهیدات برگزار شود و دانش آموزان نیز باید برای مشارکت در این انتخابات تشویق شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید در اداره مدارس و حتی امور شهری از شهرداران مدارس نیز بهره گیرند، اگر شهردار مدرسه انتخاب شود و نقشی در اداره مدرسه نداشته باشد، فعالیت بیهوده‌ای صورت گرفته و در آینده نیز بازخوردی ندارد.