2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد
تمرین دموکراسی در انتخابات شهردار مدرسه

شهرنوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران انتخابات شهردار مدرسه را تمرینی برای دموکراسی دانست. 

تمرین دموکراسی در انتخابات شهردار مدرسه
1398/8/14 14:8:0|print

شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهرنوشت در مورد انتخابات شهردار مدرسه که قرار است ۲۰ آبان ماه برگزار شود، گفت: از آن جا که آموزش های شهروندی از سنین پایین در بسیاری از کشورها آغاز می شود؛ لذا باید در کشور ما نیز این اتفاق رخ دهد.

وی افزود: آموزش های اجتماعی و شهروندی در کتاب های درسی دیده می شود، اما برای تربیت شهروند مسوول باید برنامه هایی مانند شهردار مدرسه برگزار شود.

امانی بیان داشت: شهردار مدرسه می تواند تمرین دموکراسی برای نوجوانان و جوانان باشد.

وی ادامه داد: وقتی فردی در انتخابات شهردار مدرسه شرکت می کند می تواند با وظایف شهردار نیز آشنا شود و مشکلات را به خوبی درک کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: امیدوارم شعار های مناسبی در انتخابات شهردار مدرسه طراحی و بیان شود که قابل اجرا باشند.