2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر


مشارکت دانش‌آموزان در تصمیمات شهری با «شهردار مدرسه»
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: طرح "شهردار مدرسه" با هدف مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و شهری پایه‌گذاری شد.
مشارکت دانش‌آموزان در تصمیمات شهری با «شهردار مدرسه»
1398/8/14 13:22:0|print

به گزارش شهرنوشت، عبدالرسول کریمی درباره اهداف اجرای طرح شهردار مدرسه گفت: این طرح با هدف ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری های اجتماعی و شهری پایه گذاری شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: دست یابی به مدیریت مشارکتی و حصول بخشی از اهداف عالیه آموزش و پرورش همانند مشارکت پذیری دانش آموز، مربیان و مدرسه از مهم ترین اهداف طرح شهردار مدرسه است.

کریمی بیان کرد: دانش آموزان شهردار مدرسه در زمینه تصمیم گیری های کلان و خرد در مدیریت محله و مدرسه مشارکت دارند و این به نوعی تمرين دموكراسی برای دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه رکن اصلی طرح شهردار مدرسه «مدرسه» است، گفت: شهرداری مجری این طرح بوده و می تواند در عرصه های مختلف مدیریت شهری از دانش آموزان طرح شهردار مدرسه استفاده کند.

کریمی تصریح کرد: اساس این طرح مشارکت و مسئولیت پذیری است. دانش آموزانی در طرح شهردار مدرسه داوطلب می شوند که مسئولیت پذیر و علاقه مند بوده و در محیط های مشارکت اجتماعی رشد کرده و رشد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این طرح طی سالیان اخیر رشد کیفی خوبی داشته است، گفت: نظارت عمومی توسط مدیران مدارس و مسئولین مناطق انجام می شود و ستاد اداره کل و شهرداری نقش راهبردی در این زمینه دارند. با این حال در راهنما و شیوه نامه مربوطه به اجرا دارای فرم های مناسب است، تا ضمن ارزیابی عمومی این مساله موجب خودارزیابی نیز شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اداره کل آموزش شهروندی و مشارکت های اجتماعی شهرداری نقش رابط و واسط طرح شهردار مدرسه را بر عهده دارد که توانسته است به خوبی زمینه مشارکت دیگر بخش های شهرداری را با دانش آموزان عضو شهردار مدرسه فراهم کند. این مهم با رویکرد خوب مدیران شهری صورت گرفته است.