2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر


شهردار مدرسه گامی موثر در راستای افزایش مسئولیت‌پذیری دانش آموزان
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، طرح شهردار مدارس را امری تاثیرگذار در اداره امور شهری خواند و از مسئولان مربوطه خواست انتخابات شهردار مدرسه را جدی بگیرند.

شهردار مدرسه گامی موثر در راستای افزایش مسئولیت‌پذیری دانش آموزان
1398/8/14 11:14:0|print

به گزارش شهرنوشت، حسن خلیل‌آبادی با اشاره به برگزاری بیست و یکمین دوره انتخابات شهردار مدرسه که ۲۰ آبان ماه در بیش از ۴۰۰ مدرسه دوره اول متوسطه پایتخت برگزار می‌شود، گفت: نام اولیه طرح، «مشارکت دانش‌آموزان در امور شهر تهران در اوقات فراغت» بود، از این رو می‌توان تاثیر این امر در مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در امور شهری را مثبت دانست.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان، شهروندان فعلی و آینده شهر هستند، گفت: این عزیزان باید در زمینه اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری آموزش ببینند و آن را تمرین کنند، قوانین و مقررات شهر و شهرداری را بشناسند تا در آینده عنصر مفیدی برای شهر تهران باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: اعضای شورای شهرها و شهرداران در آینده از میان همین دانش آموزان انتخاب می‌شوند، لذا آموزش به این افراد و همکاری گرفتن از آنان در اداره امور شهری می‌تواند به آینده شهر کمک کند.

خلیل آبادی بهترین مکان برای آموزش شهروندی و افزایش حس مسئولیت‌پذیری نسبت به شهر را مدارس خواند و اظهار کرد: طرح شهردار مدرسه می‌تواند مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان را افزایش دهد و می‌تواند تمرین مناسبی باشد برای رفتاری که یک شهروند باید از خود بروز دهد تا شهری زیست‌پذیر داشته باشد.

وی ادامه داد: از همکارانم در مدارس و مسئولان مربوطه که در این زمینه فعالیت می‌کنند، تقاضا دارم، این طرح را امری جدی تلقی کنند و انتخابات آن را به صورت نمایشی برگزار نکنند، این انتخابات باید با در نظر گرفتن تمامی امکانات و تمهیدات برگزار شود و دانش آموزان نیز باید برای مشارکت در این انتخابات تشویق شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید در اداره مدارس و حتی امور شهری از شهرداران مدارس نیز بهره بگیرند، اگر شهردار مدرسه انتخاب شود و نقشی در اداره مدرسه نداشته باشد، فعالیت بیهوده‌ای صورت گرفته و در آینده نیز بازخوردی ندارد.