2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر


ساماندهي دكل ها و آنتن هاي مخابراتی در منطقه 2

شهردار منطقه 2 از انعقاد تفاهم نامه ساماندهی دکل ها و آنتن های مخابراتی این منطقه با شرکت ارتباط مشترک شهر خبر داد.

ساماندهي دكل ها و آنتن هاي مخابراتی در منطقه 2
1398/8/14 11:7:0|print

به گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2،رسول کشت پور شهردار منطقه 2  با اعلام این خبر گفت: امضای این تفاهم نامه با شركت ارتباط شهر به عنوان مرجع قانوني صدور مجوز نصب و بهره برداري از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران، به منظور سامان بخشيدن به نصب و استفاده از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي صورت گرفته است.

کشت پور با تاکید بر ضرورت سامان دهی به وضعیت نصب و استفاده از دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران گفت: با اتعقاد این تفاهم نامه كليه شركتهاي مخابراتي درخواست كننده آنتن و دكل، پيش، حين و پس از اجرا ملزم به رعايت كليه ضوابط و قوانين مرتبط با شهرسازي ، محيط زيست ، فضاي سبز و حقوق شهروندي هستند.

وی با بیان اینکه دكلها و آنتن هاي غير مجاز و بدون مجوز در سطح منطقه شناسايي شده اند گفت: علاوه بر رسیدگی به وضعیت دکل های غیر مجاز، همه دكل هاي مجازي كه مورد شكايت شهروندان است نیز مطابق این  توافق نامه، جانمايي مجدد خواهند شد.