2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

مسجدجامعی انتقاد کرد
کمبود سرانه‌های آموزشی در منطقه 22/خلف وعده انبوه سازان برای ساخت مراکز آموزشی

شهرنوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران از خلف وعده انبوه سازان برای ساخت مراکز آموزشی در منطقه 22 انتقاد کرد. 

کمبود سرانه‌های آموزشی در منطقه 22/خلف وعده انبوه سازان برای ساخت مراکز آموزشی
1398/8/14 10:50:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، احمد مسجدجامعی در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فوت مظاهر مصفا اظهار کرد: «مظاهر مصفا» یکی از شخصیت‌هایی است که پای نهضت ملی ایستاد و از این باب کسی این فرد را در موضوع نهضت ملی مطرح نکرده است.

مسجدجامعی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شهرداران مدارس توضیح داد: باید شهرداری تهران گزارشی از شوراهای دانش‌آموزی به صحن شورا ارائه کند تا میزان سهم شهرداران مدارس و اجرایی شدن این موضوع مشخص شود.

وی ادامه داد: در قانون آموزش و پرورش انبوه‌سازان موظف به تأمین سرانه آموزشی بودند، اما این قاعده در منطقه 22 براساس مطالعه‌ای که در سال 1395 انجام شد، رعایت نشده است به شکلی که از 45 مورد سرانه آموزشی تنها پنج مورد احداث شده و 40 مورد تأمین نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: منطقه 22 امروز گرفتار کمبود سرانه‌های آموزشی شده است و این وضعیت ادامه پیدا کرده لذا شهرداری باید گزارشی از میزان تحقق تأمین سرانه‌های آموزشی در این منطقه ارائه کند.

مسجدجامعی با اشاره به ارائه گزارشی از سوی سازمان آتش‌نشانی در مورد مدارس پرخطر گفت: مقرر شده کار مشترکی میان شهرداری و آموزش و پرورش انجام شود تا اقدامات صورت گرفته در مورد شناسایی و رفع خطرات موجود در این مدارس ارائه شود.