2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

مدیرعامل شهربان و حریم‌بان خبر داد
اجرای طرح رفع سدمعبر بساط‌گستران و وانتی‌ها در منطقه ۸ تهران

شهرنوشت: مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از اجرای طرح انضباط شهری (رفع سدمعبر بساط‌گستران و وانتی‌ها) در منطقه ۸ خبر داد. 

اجرای طرح رفع سدمعبر بساط‌گستران و وانتی‌ها در منطقه ۸ تهران
1398/8/13 9:38:0|print

سید امیر فتاحیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرنوشت گفت: در ادامه‌ اجرای طرح‌های انضباط شهری در مناطق مختلف تهران، طرح رفع سدمعبر بساط‌گستران و دستفروشان با همکاری شرکت شهربان و حریم‌بان، شهرداری منطقه ۸، پلیس راهور و نیروی انتظامی، بدون تنش و حاشیه در این منطقه به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: سدمعبر، تضییع حقوق همه شهروندان به ویژه معلولان، سالمندان و کودکان است و از مصادیق بارز قانون‌شکنی و تخلف به شمار می‌رود.

فتاحیان با تاکید بر نقش مشارکت شهروندی در تحقق شعار «تهران شهری برای همه» خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در راستای حفظ حقوق شهروندی، تسهیل رفت و آمد شهروندان و رفع مزاحمت‌های ایجاد شده به واسطه سدمعبر بساط گستران، شهرداری تهران را در اجرای طرح‌های انضباط شهری یاری کنند.