2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری مطرح کرد
مشارکت مردم و نوآوری، دو رکن تحقق پویش آرزوی تهران
شهرنوشت: مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در مراسم پویش آرزوهای تهران از تغییر در سامانه ۱۳۷ و همچنین ایجاد سامانه ای برای این پویش خبر داد.
مشارکت مردم و نوآوری، دو رکن تحقق پویش آرزوی تهران
1398/8/12 22:31:0|print


به گزارش خبرنگار شهر نوشت؛ محمد فرجود در این مراسم با بیان اینکه باید از ظرفیت های شهر برای حل مشکلات آن استفاده کنیم، گفت: برنامه مفصلی برای حرکت تهران به سمت شهر هوشمند ارائه شده است. در نگاه کلی هوشمند سازی شهر نیاز به یک سری ابزار، ادوات و سیستم دارد اما نگاه کلان در اکثر شهرها برای هوشمند سازی به سمت نرم افزاری و شهروند محور سوق داده شده است. در واقع مبنای یک شهر هوشمند این است که شهروندان آن چه می خواهند، بتوان زیرساخت تحقق خواسته های شهروندان را فراهم کرد.

وی افزود: برنامه ریزی هایی که کمک می کند شهروندان در سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای آن کنار متولیانی مانند شهرداری باشند، محور برنامه های شهر هوشمند است.

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری تهران ادامه داد: در حال تغییر در سامانه هایی مانند ۱۳۷ که به طور سنتی ابزار اصلی بوده هستیم تا بتوانیم با ابزار دقیق تر و دریافت کامل تر اطلاعات، مشکلات مردم را رصد کنیم. همچنین مبنای سامانه «باهم» که برای پویش «آرزوهای تهران » طراحی شده مشارکت مردم و نوآوری است. امیدواریم با استفاده از این سامانه ها با همکاری هم شهر را بسازیم.

فرجود با بیان اینکه کلید بسیاری از موضوعات شفافیت است، اظهار داشت: در این دوره مدیریت شهری سعی شده تا درون شهرداری را برای بیرون آن شفاف تر کنیم و سامانه شفافیت یکی از شاخص های این مسئله است.
وی در پایان عنوان کرد: از دیگر اقدامات ما در رابطه با شهر هوشمند ایجاد مراکز شهروند هوشمند است که در آن از نظرات شهروندان در کارهای جدیدی که قرار است در فرایند تولید خدمات انجام شود استفاده خواهیم کرد.