2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

نماینده مجمع شهرداران آسیایی مطرح کرد
پیوستن به جریان جهانی شدن با حفظ ارزش های ملی و سنتی

شهرنوشت: رییس دانشگاه غازی آنتپ و نماینده رسمی مجمع شهرداران آسیایی گفت: به جهانی شدن بپیوندیم ولی در این بین ارزش های ملی و سنتی خود را نیز حفظ کنیم.

پیوستن به جریان جهانی شدن با حفظ ارزش های ملی و سنتی
1398/8/11 14:3:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، علی گئور رییس دانشگاه غازی آنتپ و نماینده رسمی مجمع شهرداران آسیایی در نشست «شهرهای زیست‌پذیر و تاب‌آور فراگیر برای همه» که پیش از آغاز چهارمین دوره خشت طلایی تهران در برج میلاد برگزار شد، گفت: اگر در حین ساخت شهرها نسل خود را نادیده بگیریم روزی می رسد که این نسل شهرهایی که ساختیم را نابود خواهد کرد. بنابراین باید علاوه بر پیشرفت های مادی ارزش های معنوی را نیز در جامعه ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه جهانی شدن مهم ترین سلاح دنیای غرب است، عنوان کرد: به این جهانی شدن بپیوندیم ولی در این بین میراث های ملی و ارزش های سنتی خود را حفظ کنیم.

نماینده مجمع شهرداران آسیایی با بیان اینکه دانش قدرتی است که با تقسیم و اشتراک افزایش پیدا می کند، افزود: ترکیه در زمینه شهرسازی و تغییر ساختار بافت های شهری موفقیت های چشمگیری داشته است و همین طور که از یک طرف شروع به ساخت بافت های شهری می کند در صنعت و تولید دانش نیز موفق بود.

وی ادامه داد: شهر مانند انسان است، به دنیا می آید و بزرگ می شود. بی توجهی به شهرها در روند بزرگ شدن، باعث مرگ آن ها می شود. باید با توان بخشی به شهر و جمعیت شهری آن را از مرگ نجات دهیم.

رییس دانشگاه غازی آنتپ با بیان اینکه شهرها امانتی هستند که نباید در آن خیانت کنیم و باید آن را برای نسل های بعدی بجا بگذاریم، اظهار داشت: به شهری فکر کنیم که افراد سالمند و کم توان بدون هیچ مانعی در آن تردد می کنند.افراد بیمار از درمان برخوردارند و کودکان می توانند در آن بازی کنند.شهری که در آن از یک طرف با صنعتی شدن، تولید صورت می گیرد و از طرف دیگر با بازیافت، مواد دورریختنی به صفر می رسد.شهری که علاوه بر دیجیتالیزه شدن بتواند از داشته هایش محافظت کند.

گئور در پایان یادآور شد: دنیای غرب با تبلیغات گسترده ما را به سمت مصرف گرایی و اسراف سوق می دهد. هدف ما اما ارزشمند دیدن هر فردی بدون در نظر گرفتن تفاوت های دینی و نژادی است.