2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

شهردار شب تهران پیگیر توسعه محلات؛
مشارکت شهروندان برای رفع معضلات از اولویت های مدیریت شهری است

حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی به عنوان شهردار شب تهران ضمن رسیدگی به امور شهر تهران در یک شب بارانی، از ظرفیت‌های موجود در شهر برای خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی بازدید کرد و با حضور در منطقه 17 در جریان روند تدوین برنامه توسعه محلات این منطقه قرار گرفت.


مشارکت شهروندان برای رفع معضلات از اولویت های مدیریت شهری است
1398/8/8 11:3:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، شهردار شب تهران در اولین گام به منطقه 17 محله زهتابی و زمزم رفت تا ضمن بازدید از مشکلات موجود در این محلات، با شهروندان نیز گفتگو کند. در بوستان پامچال اهالی محله ضمن طرح مشکلات موجود، پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت اداره محله و بوستان مطرح کردند. اعضای مجمع حق بر شهر باهمستان که بیش از 4 سال در این محله برای رفع مشکلات مردم فعالیت می‌کنند نیز به بیان دغدغه‌‌های خود برای بهبود شرایط پرداختند.

معاون شهردار تهران ضمن شنیدن مسائل شهروندان در پاسخ به این دغدغه اهالی محله زهتابی و زمزم برای پرداخت هزینه‌های نگهداری و توسعه فضاهای عمومی توسط شهرداری، گفت: برای اداره بهتر شهر باید مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را در اولویت قرار دهیم. راه‌حل پایداری فضاهای شهری ایجاد درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌هاست که با تامین درآمدهای پایدار، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری هدفمند می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه توسعه محلات گفت: در اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران با درنظر گرفتن ظرفیت‌های محلی، بودجه اختصاص پیدا می‌کند و رویکرد شهرداری به سوی مدیریت مشارکتی تغییر می‌کند. وقتی شهروندان در مدیریت محله خود مشارکت داشته باشند، فضای عمومی که در اختیار دارند را متعلق به خود می‌دانند و از آن بهتر محافظت می‌کنند.

 

بازدید از دفتر توسعه محله

پس از این بازدید مظاهریان به همراه محمود کلهری شهردار منطقه 17، اعضای مجمع حق بر شهر باهمستان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری منطقه 17، شهردار ناحیه و برخی مدیران منطقه به دفتر توسعه محله‌های سجاد، گلچین، جلیلی، زمزم، وصفنارد و زهتابی رفت تا از نزدیک در جریان تدوین برنامه توسعه محلات قرار گیرد. در این جلسه سیما ودودی مدیر دفتر توسعه محله در خصوص مسائل و مشکلات پیش‌ روی توسعه این محلات و اقدامات انجام شده توسط این دفتر در زمینه تدوین برنامه توسعه محلات و اجرای آن و رویکرد اتخاذ شده به منظور جلب مشارکت مردم در این فرایند توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از اقدامات اصلی این دفتر، پروژه مشارکتی بهسازی معبر نیک‌نفس بوده که با مشارکت کسبه و نهادهای مختلف و از محل عوارض معوقه نوسازی و پسماند کسبه در حال انجام است. در این پروژه اعتبارات، از نهادهای مختلف جذب شده، سازمان نوسازی مسئولیت جدارهسازی معبر را بر عهده گرفته و رنگآمیزی از محل عوارض معوقه نوسازی تامین خواهد شد.

وی افزود: پروژه دیگر دفتر توسعه محلهای جابجایی پایانه جلیلی در محله مقدم و جلیلی است که به دلیل عدم وجود فضای سبز در این محلات، تحقق آن از اولویت‏های مورد نیاز برای محله محسوب میشود. اراضی بلااستفاده مربوط به این پایانه با نیازسنجی صورت گرفته از مردم به عنوان فضای مناسب تامین فضای سبز در نظر گرفته شده و طرح تغییر کاربری آن با همکاری شهرداری منطقه 17 تهیه شده است.

 

شهرداری به دنبال کاهش شکاف برخورداری محلات

در ادامه این جلسه، مظاهریان در خصوص تنظیم بودجه سال 99 و رویکرد کنونی شهرداری تهران که حرکت از پروژههای کلان و بزرگ‌مقیاس منطقهای و فرامنطقهای به سمت پروژههای کوچک مقیاس محلهای است، توضیحاتی را ارائه و تاکید کرد: به منظور کاهش شکاف برخورداری مناطق شهر تهران، به تغییر پارادایم در حوزه بودجهریزی شهرداری تهران و اتخاذ رویکرد جدید نیاز داریم.

وی افزود: پارادایم جدید، هدایت بودجه عمرانی مناطق شهرداری تهران به سمت پروژههای خردمقیاس محلی از نوع مشارکتی و عمرانی است، به‌طوری‌که سبب ارتقای کیفیت زندگی ساکنین و افزایش رضایت آنان از عملکرد مدیریت شهری شود.

معاون شهردار تهران در مورد راهکارهای تغییر پارادایم شهرداری گفت: یکی از چالش‌های موجود در این خصوص سازوکار اولویت‏دهی و انتخاب مناطق و محلات به لحاظ شاخص برخورداری است. در این راستا با استفاده از مطالعات صورت گرفته و با درنظر گرفتن شاخص‏های برخورداری، محلات شهر تهران به محلات «توسعه‌یافته یا برخوردار، نیمه‌ توسعه‌یافته‌ یا نیمه‌برخوردار و محروم یا نابرخوردار» سطح‌بندی و محلات به لحاظ شاخص توسعهیافتگی اولویتبندی شده است.

وی افزود: مقرر شده است طی امسال و سال آینده بخش عمدهای از بودجه عمرانی مناطق به پروژههای توسعه محله‌ای اختصاص داده شود. 4 ویژگی اصلی این پروژهها بدین‌ترتیب است؛ پروژهها باید دارای بعد عمرانی بوده و از ردیف بودجه سازمان نوسازی و یا شهرداری منطقه قابل تامین اعتبار نباشند و سایر پروژههایی که از جنس آموزش و اقدامات اجتماعی، برگزاری کارگاه، اطلاع رسانی و تسهیلگری هستند و از محل بودجه سایر معاونت‌ها به ویژه معاونت اجتماعی قابل تامین اعتبار هستند، در این دسته قرار نمیگیرند. مقیاس پروژه‌ها باید صرفا محلهای باشد (پروژههایی که دارای بعد منطقه‌ای و یا فرامنطقه‌ای هستند در این دسته قرار نمی‌گیرند). پروژههای مورد نظر باید از طریق فرایند مشارکتی و دموکراتیک انتخاب شده و مورد قبول مردم و نمایندگان آنها (شورایاری) باشند که نقش هر یک از ذینفعان در فرایند تدوین، تائید، تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های عمرانی تعیین شده است. همچنین پروژههای عمرانی باید مشارکتی بوده و بخشی از پروژه باید با مشارکت مالی ساکنین محلات (از محل عوارض معوقه نوسازی و پسماند) اجرایی شود. پروژه‌های تملک‌محور تنها در صورتی‌که دارای سرمایهگذار بوده و توافقنامه داشته باشند، قابل لحاظ کردن در ردیف بودجه ماده 23 احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران هستند.

به گفته مظاهریان، در حال حاضر این پروژهها با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری‌های مناطق در حال احصا شدن هستند و برای محلات و پروژههای دارای اولویت ردیف بودجه مشخصی تعریف و لحاظ شده است.

معاون شهردار تهران در مورد نقش هر کدام از ذینفعان گفت: در این فرایند مسئلهیابی توسط دفتر توسعه محله‌ای با همکاری شوارایاری، هیئت امنا، مدیر محله و سایر نهادهای فعال در سطح محلات مانند NGOها انجام میشود و اولویتبندی مشکلات نیز در طی فرایندی رفت و برگشتی با مردم و شورایاری صورت خواهد گرفت. مرحله بعدی انجام مطالعات فنی و توجیهی این پروژه‌ها و اجرایی نمودن آنهاست که باید با همکاری شهرداری مناطق و نواحی عملیاتی شود.

 

احصاء مشکلات شهر با مشارکت شهروندان

محمود کلهری شهردار منطقه 17 با حضور در این جلسه گفت: مساحت پایین منطقه 17 با وجود برخی کاستی‌ها، یک فرصت است و تلاش کردیم تا با احصاء نظرات مردمی و جلب مشارکت شهروندی علاوه بر اجرای طرح‌های کوچک‌ مقیاس، به اجرای پروژه‌های زودبازده با رعایت پیوست اجتماعی همچون ساماندهی محور ابوذر بپردازیم.

شهردار منطقه 17 ضمن ارائه گزارشی از اقدامات منطقه برای بهسازی بلوار ابوذر درباره آمادگی برای اجرای برنامه توسعه محلات گفت: این منطقه آمادگی دارد که در همه زمینه‌ها طرح‌های مدیریت شهری را به عنوان پایلوت اجرا کند تا الگویی برای دیگر مناطق باشد. برای حرکت در مسیر شهر انسان محور از محلات کم‌برخوردارتر شروع کردیم. خوشبختانه سازمان نوسازی در راستای توسعه محلات منطقه را بسیار یاری کرده‌اند و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است. در فرصت‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا نظر شهروندان را بپرسیم و در انجام امور مورد توجه قرار دهیم.

 

بازدید از خدمات‌رسانی نهادهای شهری

مقصد بعدی شهردار شب تهران، برج میلاد بود. مظاهریان با حضور در برج میلاد در نشستی با مجتبی حسینی توسل مدیرعامل شرکت برج میلاد به بررسی نکات مدنظر برای بهبود وضعیت این مجموعه شهری پرداخت. درمانگاه شهر سالم منطقه 5 دیگر مقصد بازدیدهای شبانه شهردار شب تهران بود. این بازدید همراه با معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری منطقه 5 و مدیر این درمانگاه، برای نظارت بر نحوه خدمات‌دهی و ظرفیت‌های این مرکز درمانی وابسته به شهرداری تهران صورت گرفت.

مرکز کنترل ترافیک نیز آخرین مقصد شهردار شب تهران بود که با حضور در آن وضعیت عمومی روند فعالیت نیروهای شهرداری در شبی بارانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.