2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

سخنگوی شورای عالی استان ها مطرح کرد؛
امکان بقای شهرداری های کوچک با کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده

شهرنوشت: سخنگوی شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه بقای شهرداری های کوچک با کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر است، گفت: امیدوارم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح معافیت های مالیاتی لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» بررسی بیشتری انجام دهند. 

امکان بقای شهرداری های کوچک با کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده
1398/8/7 10:21:0|print


طاها دشتی مطلق در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت در خصوص ماده 9 لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» که معافیت های مالیاتی زیادی را به همراه دارد، گفت: امیدوارم این ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و در حال حاضر که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده، نمایندگان محترم مردم در این کمیسیون بررسی بیشتری برای اصلاح آن انجام دهند.
وی افزود: اگر ماده 9 لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی بسیار تصویب شود، یک فاجعه رخ می دهد. دوام شهرداری ها به خصوص شهرداری شهرهای کوچک با کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده است. اگر این ماده بدون اصلاحیه تصویب شود، بسیاری از شهرداری ها قادر به ادامه حیات نیستند.
سخنگوی شورای عالی استان ها ادامه داد: در این صورت بسیاری از اقداماتی که در شهرها انجام می شود؛ مانند جمع آوری پسماند، فضای سبز و ... به یقین تعطیل می شود. به تعبیری می توانم بگویم تصویب شدن این ماده بدون اصلاحیه تیر مستقیمی بر قلب شهرداری شهرهایی با جمعیت پایین است.

وضع عوارض از وظایف شوراها است
دشتی مطلق در خصوص ماده 53 لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» که اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا را کاهش می دهد، گفت: یکی از بدیهی ترین اقدامات شوراهای اسلامی شهر و روستا وضع عوارض از طریق آن ها است. در واقع قانونگذار اختیار وضع عوارض را به آن ها داده است.
وی تصیمم گیری در خصوص وضع عوارض و مسائل شهر توسط وزارت کشور را یک اقدام سیاسی دانست و افزود: قانونگذار یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را وضع عوارض دانسته است و اگر این اختیار از شوراها گرفته شود، آن ها در دیگر اقدامات هم با مشکل مواجه می شوند.