2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر

در بازدید مشترک معاونان شهردار تهران صورت پذیرفت؛
پایش نقاط پرخطر شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی
تعدادی از نقاط بحرانی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران با هدف ارتقای آمادگی مواجهه با خطرات سیلاب های احتمالی مورد بازدید معاونان فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست و هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران قرار گرفت.
پایش نقاط پرخطر شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی
1398/8/6 11:4:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در بازدید مشترک صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست و شاپور رستمی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، تعدادی از نقاط بحرانی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران که طی بارش های اخیر احصا شده است، مورد بررسی میدانی قرار گرفت و تمهیداتی به منظور رفع سریع مشکلات تاسیساتی و همچنین موارد مربوط به نگهداشت شبکه اتخاذ شد.

در این بازدید چند ساعته که با حضور مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و شهرداران مناطق مربوطه و همزمان با سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) برگزار شد، نقاط مختلفی از قبیل تقاطع بزرگراه امام علی(ع) و خیابان پیروزی، میدان آزادی، تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی یک در مسیر بزرگراه شهید حکیم و همچنین پل روی رودخانه قوری چای پایش شد تا ضمن تدوین دقیق شرح وظایف دستگاه های ذیربط، آمادگی پایتخت در مواجهه با بارش های آتی تضمین شود.