2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
2019/11/15 - جمعه 24 آبان 1398
مشروح خبر


اعمال حدود مجاز جدید آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از تغییر حدود مجاز آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی خبر داد.
اعمال حدود مجاز جدید آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی
1398/8/6 9:5:0|print

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ،حسین مقدم در خصوص تغییراتی در حدود مجازآزمون سطح انتشار آلایندگی خودروها اظهار داشت:از چند ماه گذشته حدود مجاز اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست که تعیین آن از وظایف قانونی آن سازمان است در یک آیتم تغییراتی داشته که به صورت سیستماتیک از ابتدای آبان ماه این تغییرات در سامانه ملی معاینه فنی سیمفا اعمال و اصلاح گردیده است و کلیه خودروها براساس حدود مجاز جدید مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرند.

وی در خصوص آمار مراجعات به مراکز در هفت ماه توضیح داد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه 952 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده اند که در مقایسه با سال گذشته آمار مراجعات تغییری نداشته است. ضمنا در حدود 39 درصد از خودروها به علت نقص فنی ،جهت اخذ معاینه فنی بیش از یکبار به مراکز مراجعه کرده اند. مقدم در ادامه در خصوص درصد علل مردودی خودروها تصریح کرد: 32 درصد از خودروها در آزمون آلایندگی ، 8 درصد در آزمون هم راستایی چرخ ها، 5 درصد در آزمون کمک فنر، 12 درصد در آزمون تست ترمز و 14 درصد در نواقص عیوب ظاهری مردود گردیده اند.

سرپرست معاینه فنی در خصوص وضعیت مراجعات و طول صف در مراکز گفت به رغم آنکه در آبان ماه سال گذشته با شروع مرحله دوم طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی خودروها توسط دوربین در تمام سطح شهر و ایام و ساعات شبانه روز، در حدود 220 هزار خودرو به مراکز مراجعه کرده اند و بایستی در حال حاضر با ازدحام در مراکز روبرو باشیم ولی خوشبختانه با فراخوان انجام شده در مهرماه در خصوص مراجعه این خودروها قبل از آبان و افزایش ساعات کاری مراکز و مدیریت صف در حال حاضر هیچگونه صفی در مراکز وجود نداشته و شهروندان می توانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به معاینه فنی خودرو خود اقدام نمایند.

مقدم همچنین در خصوص اقبال و استفاده شهروندان از سامانه نوبت دهی آنلاین توضیح داد حدود دو سال از راه اندازی این سامانه می گذرد و خوشبختانه در حال حاضر از کلیه ظرفیت های تعریف شده در این سامانه شهروندان استفاده می کنند و حتی زمان های تعیین شده 3 تا 4 روز پس از هر تاریخ تکمیل است. به نظر می رسد خدمات این سامانه در مدیریت طول صف و حداقل رساندن معطلی ، به شهروندان کاملا معرفی شده و دارای کارکرد لازم است.تعداد تماس های مردمی در هنگام قطعی این سامانه که گاها برای بروز رسانی توسط سازمان فناوری شهرداری تهران اتفاق می افتد موید این مسئله می باشد.